ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดโครงการ “อาสาพาเที่ยว" ตอบแทนผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมด้วยการมอบของขวัญแพ็กเกจท่องเที่ยว ทริปแทนใจมอบให้ อสทล.600 คนฟรีเพื่อขอบคุณที่ทำหน้าที่ช่วยดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลไทยให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวให้ยังคงความสวยงาม

 

 

"ททท."จัดโครงการ"อาสาพาเที่ยว"มอบของขวัญแพ็กเกจ ทริปแทนใจมอบให้ อสทล.ผู้พิทักษ์ทะเลไทย 

 


นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคกลาง ททท.กล่าวว่า โครงการ อาสาพาเที่ยว เป็นโครงการที่ ททท. จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม Responsible Tourismเพื่อสร้างจิตสำนึกให้นักท่องเที่ยวหันกลับมาช่วยกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งถือเป็นต้นทุนทางการท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศไทยโดยกลุ่มคนที่เสียสละดูแทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่ง ได้แก่ กลุ่ม อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล "เพื่อตอบแทนจิตสาธารณะ ยกย่องในคุณงามความดีเหล่า อสทล. ททท. เตรียมของขวัญแพ็กเกจท่องเที่ยวทริปแทนใจมอบให้ อสทล.ทั่วประเทศ เดินทางท่องเที่ยวฟรี จำนวน 600 คน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับ อสทล. กลับมาทำสาธารณะประโยชน์เพื่อประเทศชาติต่อไป"นายอภิชัย กล่าว

 

 

 

"ททท."จัดโครงการ"อาสาพาเที่ยว"มอบของขวัญแพ็กเกจ ทริปแทนใจมอบให้ อสทล.ผู้พิทักษ์ทะเลไทย 

 


ทั้งนี้อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล (อสทล.) ทั่วประเทศไทย สามารถเข้าร่วมกิจกรรมลุ้นรับสิทธิ์ทริปเที่ยวฟรีด้วยการลงทะเบียน ผ่านwebsite www.อาสาพาเที่ยว.com ระหว่างวันที่ 15-23 กันยายน 2563 โดยของขวัญที่ได้รับ เป็นแพ็กเกจเดินทางท่องเที่ยวฟรี 3 วัน 2 คืน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตลอดทริปอาทิ เช่น โรงแรม 3-4 ดาว อาหารทุกมื้อตลอดทริป พร้อมพาหนะเดินทางท่องเที่ยวซึ่งมีทั้งเส้นทางเขาใหญ่, นครนายก-เขาใหญ่, ปราจีนบุรี-วังน้ำเขียว, กาญจนบุรีและเพชรบูรณ์


สำหรับคุณสมบัติของ อสทล. ที่เข้าร่วมกิจกรรมลงทะเบียนเพื่อลุ้นรับสิทธิ์เที่ยวฟรี 600 คนจะต้องเป็นผู้ถือสัญชาติไทย มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และมีบัตรประจำตัวอสทล.ที่ออกโดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

 

 

"ททท."จัดโครงการ"อาสาพาเที่ยว"มอบของขวัญแพ็กเกจ ทริปแทนใจมอบให้ อสทล.ผู้พิทักษ์ทะเลไทย 

 


โดยททท.มีขั้นตอนและวิธีการคัดเลือก อสทล. ผู้โชคดีจำนวน 600 คน (สำรอง 200 คน) นั้น ด้วยวิธีการจับฉลากหาผู้โชคดี ในวันที่ 30กันยายน 2563 จากนั้นจะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องก่อนแจ้งข้อความยืนยันสิทธิ์ให้กับผู้โชคดีที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว ทางโครงการฯจะประกาศชื่อ อสทล. ผู้โชคดีผ่านช่องทาง SMS ,Email และ website www.อาสาพาเที่ยว.com ในวันที่ 1 ตุลาคม 2563

สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและรายละเอียดการเข้าร่วมโครงการ อาสา
พาเที่ยวได้ที่ www.อาสาพาเที่ยว.com
,Facebook: อาสาพาเที่ยว Line Official: @RSAPATIEW