ตามที่รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางทางการแพทย์นานาชาติ หรือ Medical Hub รวมไปถึงการมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพในระดับสากลนั้น ปัจจุบัน มีการขยายนโยบายดังกล่าวให้ครอบคลุมถึงการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพ (Medical and Wellness Tourism) ถือเป็นโอกาสอันดีในการยกระดับด้านการท่องเที่ยวผสมผสานกับด้านการแพทย์


         

สอดคล้องกับข้อมูลการจัดอันดับของ Global Wellness Institute รายงานว่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทยติดอันดับ 13 ของโลก สามารถสร้างรายได้มากกว่า 9.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขณะที่ IHRC ระบุว่า อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ ของไทยติดอันดับ 6 ของโลก และตลาดมีแนวโน้มเติบโตราว 14% ต่อปี
        

 

"ไวทัลไลฟ์" รพ.บำรุงราษฎร์ เปิดตัวศูนย์บูรณาการสุขภาพและการแพทย์แบบองค์รวมแห่งแรกในเอเชีย

 

ภญ. อาทิรัตน์ จารุกิจพิพัฒน์ ผู้อำนวยการด้านบริหาร (CEO) โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เปิดเผยว่า การร่วมผนึกกำลังครั้งสำคัญของศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ในด้าน Medical & Wellness Tourism Hub ที่ร่วมกับบริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ในครั้งนี้ ถือเป็นอีกก้าวของความสำเร็จในการริเริ่มโครงการขนาดใหญ่ระดับประเทศ ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากพันธมิตรที่ดีเยี่ยม และมีวิสัยทัศน์การดำเนินงานในทิศทางเดียวกัน เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพของไทยสู่ระดับสากล ซึ่งก็สอดคล้องกับนโยบายระดับประเทศ ที่ต้องการยกระดับให้ไทยกลายเป็น Medical & Wellness Resort of the World
          

ด้วยประสบการณ์การดำเนินการมา 20 ปี ของศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ ซึ่งเป็นศูนย์ดูแลสุขภาพและเวชศาสตร์ชะลอวัยแห่งแรกในภูมิภาคเอเชีย เรามุ่งมั่นและยึดถือในการส่งมอบการส่งเสริมสุขภาพเชิงป้องกัน ด้วยหลัก 3 ประการ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของไวทัลไลฟ์ คือ

1. TOTAL PERSONALIZATION คือ การดูแลสุขภาพโดยออกแบบโปรแกรมเฉพาะบุคคล ซึ่งการออกแบบเฉพาะบุคคล เพื่อความแม่นยำในการดูแลรักษาและฟื้นฟูสุขภาพที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล เนื่องจากแต่ละคนมีพันธุกรรม มีสภาพร่างกาย รวมถึงไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกัน

 

2. SCIENTIFIC BASED คือ การยึดหลักทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถพิสูจน์ได้ อธิบายถึงที่มาที่ไปได้ มีเหตุผลรองรับ ซึ่งถือเป็นจุดเด่นของเราในเรื่องของกระบวนการรักษา และการดูแลสุขภาพ

 

 

และ 3. TRUSTWORTHY PARTNERSHIP คือ เป็นพันธมิตรที่วางใจได้ ไวทัลไลฟ์ เรามีการดูแลอย่างใกล้ชิดและอยู่เคียงข้างเสมือนเป็นพันธมิตร สร้างสัมพันธ์อันดีต่อผู้มาใช้บริการด้วยความเท่าเทียมกัน และทำงานด้วยความโปร่งใส สามารถไว้วางใจได้ พร้อมมีทีมที่คอยให้คำปรึกษาแนะนำในการใช้ชีวิตประจำวัน เพื่อเป้าหมายของการมีสุขภาพที่ดี
        

เภสัชกรหญิงอาทิรัตน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ด้วยองค์ประกอบ 3 ประการ ที่มีความโดดเด่นของไวทัลไลฟ์นี้ เราจึงได้นำมาพัฒนาต่อยอดเพื่อสร้างความแตกต่าง ภายใต้ชื่อบริการใหม่ว่า “ไวทัลไลฟ์ @บางกระเจ้า” เพื่อให้เป็น Medical & Wellness Retreat ที่พร้อมให้บริการเป็นแห่งแรกในประเทศไทย ด้วยการมอบการบริการที่ผสมผสานระหว่างการแพทย์ตะวันออกและแพทย์ตะวันตก รวมถึงผสมผสานระหว่าง medical และ lifestyle modification เข้าด้วยกันอย่างลงตัว
          

ด้านของการให้บริการ นพ. นรินทร สุรสินธน ผู้อำนวยการด้านการแพทย์ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ บางกระเจ้า และผู้อำนวยการด้านปฏิบัติการ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ อธิบายว่า การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมของไวทัลไลฟ์ @บางกระเจ้า ที่โครงการรักษ (อ่านว่า รัก-ษะ) นั้น มีความแตกต่างจากแห่งอื่นๆ เนื่องจากเราได้ออกแบบการดูแลสุขภาพแบบ personalize หรือเฉพาะรายบุคคล ด้วยการตรวจพันธุกรรม หรือ DNA แล้วนำมาวิเคราะห์โปรแกรมที่ตรงกับผู้เข้าพัก พร้อมมี Lifestyle Coaching คอยให้คำปรึกแนะนำแนวทางในการปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งในเรื่องของอาหาร การออกกำลังกาย และพฤติกรรมการใช้ชีวิตอย่างเหมาะสม
         

ไวทัลไลฟ์ @บางกระเจ้า มีหน้าที่เข้ามาช่วยปรับปรุงฟังก์ชั่นภายในร่างกายก่อนที่จะเกิดอาการหรือสัญญาณเตือนโรคภัยต่างๆ เนื่องจากบางคนมองว่า การที่ท้องผูกหรือท้องเสียนิดหน่อย เป็นเรื่องปกติ หรือบางคนมองว่าการเป็นไมเกรน ไม่สามารถแก้ไขได้ หรือบางคนมักมีอาการง่วงตอนบ่ายๆ รู้สึกอ่อนเพลีย เป็นเรื่องปกติ ซึ่งจริงๆ แล้ว เป็นเรื่องที่ไม่ปกติ และสามารถจัดการดูแลได้ ด้วยวิธีการดูแลเชิงป้องกัน ซึ่งเป็นเทรนด์การดูแลสุขภาพในปัจจุบันและในอนาคต ซึ่งมีความคุ้มค่ามากกว่าการรักษาตัวจากอาการเจ็บป่วยในภายหลัง
          

 

 

"ไวทัลไลฟ์" รพ.บำรุงราษฎร์ เปิดตัวศูนย์บูรณาการสุขภาพและการแพทย์แบบองค์รวมแห่งแรกในเอเชีย

 

ด้วยคอนเซ็ปต์นี้ ไวทัลไลฟ์ จึงได้พัฒนาโปรแกรมในการดูแลสุขภาพทั้งหมด 9 โปรแกรม อาทิ โปรแกรมการดูแลทางเดินอาหาร หรือโปรแกรม Gut Health Program สำหรับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับทางเดินอาหาร อาหารไม่ย่อย ท้องอืด ขับถ่ายไม่ดี, โปรแกรม Immune Booster สำหรับคนที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ หรือคนที่ติดเชื้อบ่อยๆ รวมถึงคนที่เป็นภูมิแพ้, โปรแกรม Detox ที่จะทำการตรวจหาว่ามีโลหะหนัก มีสารพิษในร่างกาย มีการอักเสบของร่างกาย ซึ่งเป็นต้นเหตุของความแก่ชรา และโรคภัยต่างๆ โดยจะสามารถกำจัดสารพิษเหล่านี้ออกไปได้ หรือโปรแกรม Mobility สำหรับคนที่มีอาการปวดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระดูก ข้อต่อ กล้ามเนื้อ โดยทั้งหมดนี้ ไวทัลไลฟ์ @บางกระเจ้า ถูกดีไซน์ขึ้นมาเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดี ลดความเสี่ยงของการเกิดโรคเรื้อรัง โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน ความดัน ไขมัน หัวใจ หรือโรคต่างๆ
         

นอกจากโปรแกรมของไวทัลไลฟ์ @บางกระเจ้า จะให้การดูแลรักษาสุขภาพที่ดีแล้ว ยังมีการให้ข้อมูลความรู้ และสร้างความเข้าใจให้กับผู้มาใช้บริการ รวมถึงมีโค้ช (Lifestyle coach) ที่คอยให้คำปรึกษาแนะนำในการปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ รวมถึงให้ตระหนักรู้ถึงความสำคัญของสุขภาพตนเองมากยิ่งขึ้น
         

"ไวทัลไลฟ์" รพ.บำรุงราษฎร์ เปิดตัวศูนย์บูรณาการสุขภาพและการแพทย์แบบองค์รวมแห่งแรกในเอเชีย

 

 

ด้าน นพ. รัฐภรณ์ อึ๊งภากรณ์ แพทย์ผู้ชำนาญการด้านผิวหนังและความงาม ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ บางกระเจ้า กล่าวเสริมว่า นอกจากในส่วนของการดูแลความงามจากภายใน (Beauty from the inside out) แล้ว ไวทัลไลฟ์ @บางกระเจ้า ยังมี unit ที่ดูแลในเรื่องของความสวยความงาม (Aesthetics) ซึ่งจะดูแลความงามจากภายนอกด้วยเช่นกัน ซึ่งจะสัมผัสได้จากประสาทสัมผัสทั้ง 5 - รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส เข้ามาผสมผสานกัน โดยที่รักษจะให้การดูแลทั้งในส่วนของการดูแลสุขภาพและความงามแบบองค์รวม 
     

“ข้อแตกต่างและโดดเด่นจากแห่งอื่นๆ คือ ไวทัลไลฟ์ เรามีทีมแพทย์มืออาชีพประจำอยู่ในรักษ รวมถึงมีสหสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง และเรามีบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่แตกต่าง ด้วยพื้นที่เกือบ 200 ไร่ ถือเป็นการเปิดประสบการณ์ที่แปลกใหม่ที่ต้องมาสัมผัส ลิ้มรสอาหารที่ปรุงแต่งเพื่อสุขภาพ พร้อมกับรังสรรค์ความงามได้หลากหลายโปรแกรม อาทิ Thermage, Ulthera, Botox, Filler และอื่นๆ มีความเป็นส่วนตัวสูง ท่ามกลางธรรมชาติ ทั้งต้นไม้นานาพันธุ์ โอบล้อมด้วยทะเลสาบ และแม่น้ำเจ้าพระยา ได้ที่โครงการรักษ @บางกระเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ ส่งผลให้ผู้มาใช้บริการรู้สึกผ่อนคลาย และสามารถปฎิบัติตามโปรแกรมได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด”นพ. รัฐภรณ์ กล่าวทิ้งท้าย
       

ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.vitallifeintegratedhealth.com/Bangkrachao