** ประเพณีทิ้งกระจาด ประจำปี 2563 **

สักการะขอพรหลวงปู่ไต้ฮง ร่วมทำบุญบริจาค (ข้าวสาร) ให้ผู้ล่วงลับ พร้อมทำทานให้ผู้ยากไร้ ณ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ


ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม – 14 กันยายน 2563 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดย นายวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการ กำหนดจัดงานประเพณีทิ้งกระจาด ประจำปี 2563 จึงขอเชิญชวนประชาชนผู้มีจิตศรัทธาทำบุญให้ผู้ล่วงลับ พร้อมทำทานให้ผู้ยากไร้ ณ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ โดยมูลนิธิฯ บริการชุดข้าวสารและเครื่องไหว้แก่ผู้มาทำบุญตามวันและเวลา ดังนี้ 

 

 

 

 

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ขอเชิญร่วมงานบุญใหญ่ ประเพณีทิ้งกระจาด ประจำปี 2563

 

* วันที่ 29 กรกฎาคม - 9 กันยายน 2563 เวลา 07.00 – 20.00 น.
* วันที่ 10 – 14 กันยายน 2563 เวลา 07.00 – 21.00 น.


สำหรับกำหนดการแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภค เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโควิด-19 เพื่อความปลอดภัยของประชาชน มูลนิธิฯ อยู่ระหว่างการประสานงาน และวางมาตรการการป้องกัน และจะประชาสัมพันธ์วัน เวลา และสถานที่อีกครั้ง

 

 

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ขอเชิญร่วมงานบุญใหญ่ ประเพณีทิ้งกระจาด ประจำปี 2563

 


ประเพณีทิ้งกระจาด ถือได้ว่า เป็นงานบุญที่ยิ่งใหญ่ที่ปฏิบัติสืบทอดมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล โดยมูลนิธิฯ ได้ปฏิบัติสืบเนื่องมาทุกปีเป็นเวลาช้านานกว่า 80 ปี และคาดว่าจะเป็นมูลนิธิแห่งแรก ที่จัดงานทิ้งกระจาดอย่างเป็นทางการและเป็นกิจจะลักษณะ เพราะถือว่าเป็นประเพณีการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่เพื่อนมนุษย์ที่ล่วงลับไปแล้วทั้งที่เป็นญาติและไม่เป็นญาติพร้อมกับทำทานให้แก่ผู้ยากไร้ ที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มีผู้ใจบุญจะนำเครื่องเซ่นไหว้ เช่น ข้าวสารอาหารแห้ง และอื่น ๆ มากราบไหว้หลวงปู่ เพื่อทำบุญสะเดาะเคราะห์ ซึ่งมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งจะรวบรวมไว้ไปสมทบกับสิ่งของที่จัดซื้อเพิ่มเติม เพื่อนำไปแจกจ่ายแก่ผู้ยากไร้ พร้อมนำมอบองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
 

 

 

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ขอเชิญร่วมงานบุญใหญ่ ประเพณีทิ้งกระจาด ประจำปี 2563