สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT เร่งเดินหน้าโครงการพัฒนาเครื่องประดับชนเผ่า เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมแห่งดินแดนอีสานใต้ (อีสานเดิ้น) ลงพื้นที่ 5 จังหวัดอีสานใต้ ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ สุรินทร์ นครราชสีมา และอุบลราชธานี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการออกแบบอัญมณีและเครื่องประดับ โดยมีผู้ประกอบการให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมกว่า 329 ราย ทะลุเป้าหมาย

 

นางดวงกมล เจียมบุตร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ หรือ GIT เปิดเผยว่า อัญมณีและเครื่องประดับเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อเศรษฐกิจไทย ในช่วงวิกฤต Covid 19 ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ผู้ประกอบการจะได้พัฒนาตัวเองทั้งด้านเทคนิคการออกแบบ และด้านการการตลาด
        

โดยหลังจากรัฐบาลยกเลิกมาตรการล็อกดาวน์ สถาบันได้เร่งลงพื้นที่ในจังหวัดดังกล่าว เพื่อพบผู้ประกอบการ รวมถึงนำเทคโนโลยีมาผสมผสานในการจัดสัมมนา และจัดประชุมโดยใช้ระบบ Video Conference มาอำนวยความสะดวก และเผยแพร่ผ่าน Facebook LIVE ซึ่งช่วยให้ผู้ประกอบการที่สนใจแม้จะไม่ได้อยู่ในจังหวัดเป้าหมาย สามารถเข้ามาฟัง เพื่ออัปเดตเรื่องราวเทคนิคการออกแบบที่น่าสนใจ  ซึ่งขณะนี้สถาบันอยู่ในระหว่างคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงลึก จากทั้ง 5 จังหวัด จำนวน 20 ราย มาสร้างสรรค์ผลงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญและนักออกแบบแถวหน้าของประเทศ เพื่อพัฒนาและออกแบบเครื่องประดับต้นแบบที่มาจากแนวคิดสร้างสรรค์ และอัตลักษณ์ของ “อีสานใต้” อย่างแท้จริง   

 

GIT ปลื้มผู้ประกอบการ 329 ราย ร่วมโครงการ "อีสานเดิ้น" หลังปลดล็อกดาวน์

 

GIT ปลื้มผู้ประกอบการ 329 ราย ร่วมโครงการ "อีสานเดิ้น" หลังปลดล็อกดาวน์

 

GIT ปลื้มผู้ประกอบการ 329 ราย ร่วมโครงการ "อีสานเดิ้น" หลังปลดล็อกดาวน์