ธนาคารยูโอบี (ไทย) ออกสินเชื่อเสริมสภาพคล่องสนับสนุนมาตรการ Soft Loan ดอกเบี้ย 2% ต่อปี นาน 2 ปี พร้อมออกมาตรการพักชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือน เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ตามนโยบายธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) โดยเริ่มตั้งแต่วันนี้ถึง 22 ตุลาคม 2563  

 


          ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี สามารถยื่นขอสินเชื่อ BOT Soft Loan เพื่อเสริมสภาพคล่องในอัตราดอกเบี้ย 2% ต่อปี เป็นระยะเวลา 2 ปี  ไม่มีดอกเบี้ย 6 เดือนแรก โดยผู้ประกอบการต้องมีวงเงินสินเชื่อรวมไม่เกิน 500 ล้านบาทกับธนาคาร และมีสถานะผ่อนชำระหนี้เป็นปกติ ณ วันที่ 31 ธ้นวาคม 2562 และต้องเป็นผู้ประกอบการธุรกิจในประเทศไทย ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งหากผ่านการอนุมัติจะได้รับสินเชื่อเป็นวงเงินไม่เกิน 20% ของยอดสินเชื่อคงค้าง  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  


          นอกจากนี้ สำหรับลูกค้าผู้ประกอบการเอสเอ็มอีของธนาคารที่มีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน 100 ล้านบาท ทางธนาคารจะพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา 6 เดือน ซึ่งเป็นการให้สิทธิโดยอัตโนมัติ ลูกค้าไม่ต้องติดต่อเข้ามายังธนาคาร ทั้งนี้ เพื่อเป็นการช่วยบรรเทาผลกระทบที่เกิดขี้นกับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ทำให้ผู้ประกอบการยังคงมีเงินสดในมือเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็น

 

ยูโอบีตอบรับนโยบายแบงก์ชาติช่วยเหลือSMEที่ได้รับผลกระทบโควิด

 


          นางสยุมรัตน์ มาระเนตร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจเอสเอ็มอี ธนาคารยูโอบี (ไทย) กล่าวว่า “ปัจจุบันมีลูกค้าผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับสินเชื่อ BOT Soft loan มาแล้วเกือบ 1,000 ราย คิดเป็นวงเงินสินเชื่อรวมกว่า 2 พันล้านบาท ซึ่งทางธนาคารจะเร่งทำการพิจารณาคำขอสินเชื่อดังกล่าวให้กับลูกค้า เราหวังว่ามาตรการนี้จะเสริมสภาพคล่อง และช่วยประคับประคองผู้ประกอบการเอสเอ็มอีทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นรายย่อย รายเล็ก รวมถึง รายกลาง ซึ่งถือเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของเศรษฐกิจไทย ให้สามารถดำเนินธุรกิจท่ามกลางผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ได้” 


          ลูกค้าที่สนใจสามารถแจ้งความประสงค์มาที่ UOB Biz Call Centre โทร 02 343 3555 หรือ อีเมล [email protected] โดยสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ของยูโอบี - รวมใจสู้ไปพร้อมคุณ