คมชัดลึกออนไลน์ 9 เมษายน 2563
คมชัดลึกออนไลน์
ประชาสัมพันธ์

กทท.เพิ่มมาตรการเข้มข้นให้พนักงานปฏิบัติงานที่บ้าน เฉพาะกลุ่มที่สามารถปฏิบัติงานที่บ้านได้

27 มีนาคม 2563 - 12:25 น.
การท่าเรือแห่งประเทศไทย,COVID-19
ประชาสัมพันธ์

Shares :
เปิดอ่าน 157 ครั้ง

.


คลิปที่ 1

เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) เปิดเผยว่า   จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่กำลังแพร่กระจายไปในวงกว้าง นั้น กทท. ได้คำนึงถึงความปลอดภัยของพนักงานและผู้ใช้บริการ จึงได้เพิ่มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้น สอดรับกับนโยบายรัฐบาลในการป้องกันให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยกำหนดให้พนักงาน กทท. ปฏิบัติงานที่บ้านทดแทนภาวะปกติ เฉพาะกลุ่มที่สามารถปฏิบัติงานที่บ้านได้ โดยจะแบ่งพนักงานออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละเท่าๆ กัน หรือใกล้เคียงกัน หรือตามความเหมาะสม โดยสลับการทำงานกันจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง โดยพนักงานที่ปฏิบัติงานที่บ้านมีการลงเวลาปฏิบัติงานผ่านระบบออนไลน์ และรายงานผลการปฏิบัติงานตามแนวทางที่กำหนด

สำหรับการให้บริการของท่าเรือกรุงเทพ (ทกท.) ยังคงดำเนินการตามปกติ โดยจะเป็นการบริหารจัดการบุคลากรภายในที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อมาตรฐานการให้บริการของ ทกท. แต่อย่างใด สำหรับผู้ที่ใช้บริการมาทำธุรกรรมทางการเงิน ณ ศูนย์ One Stop Service กทท. ได้เพิ่มจุดบริการชำระเงินเพิ่มเติมที่อาคาร  ทันตกรรม ชั้น 1 (ตั้งอยู่ที่ ถ.เกษมราษฎร์ อยู่ฝั่งตรงข้ามกรมศุลกากร) สำนักแพทย์และอนามัย กทท. โดยมีการให้บริการ ช่องรับชำระเงินสด จำนวน 8 ช่อง และช่องใบอนุญาตรถผ่านท่า จำนวน 2 ช่อง เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการ และเป็นอีกหนึ่งมาตรการลดความแออัดของผู้ใช้บริการเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19    


ติดตามข่าวสาร "คมชัดลีก" ผ่าน Line official
เพิ่มเพื่อน

ทั้งนี้ที่ผ่านมา กทท. ได้กำหนดมาตรการการตรวจสอบเชื้อไวรัสฯ อย่างเข้มข้นตามข้อกำหนด  กฎอนามัยระหว่างประเทศ (International Health Regulations: IHR) มีการกำหนดจุดคัดกรองสำหรับพนักงาน ผู้ใช้บริการ และประชาชนทั่วไป ทั้งในส่วนของอาคารที่ทำการ กทท. อาคาร A และ B อาคารโพเดียม รวมทั้งในพื้นที่เขตรั้วศุลกากร ทกท. ตั้งแต่ประตูเขื่อนตะวันตกและประตูเขื่อนตะวันออก รวมทั้งอาคารกองท่าบริการตู้สินค้า 1 และ 2 ซึ่งพนักงาน ผู้ใช้บริการที่เดินทางมาติดต่อทำธุรกรรมจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนด พร้อมทั้งดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรีย ตามอาคารสถานที่ทั่วทั้งองค์กร และให้พนักงานที่ปฏิบัติงานสวมใส่หน้ากากอนามัยในเวลาปฏิบัติงาน กำหนดจุดยืนในลิฟท์ และโรงอาหาร เพื่อเป็นการเว้นระยะห่างไม่ให้เกิดความแออัดจนเกินไป มาตรการต่างๆ เหล่านี้ เป็นการดำเนินการเพื่อป้องกัน สกัดกั้นและยับยั้ง ลดความเสี่ยง การแพร่ระบาดภายในประเทศจากโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 และแสดงความรับผิดชอบต่อส่วนรวมของ กทท.5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ