นายกิติศักดิ์ ลิ้มอำไพ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลเพ็ทฟู้ด จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารสุนัข แบรนด์ “เจอร์ไฮ” ในกลุ่ม บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ กล่าวว่า เจอร์ไฮ เป็นผลิตภัณฑ์อาหารสุนัขที่มีมาตรฐานการผลิตเดียวกับอาหารมนุษย์ ได้รับการยอมรับในระดับโลก วางจำหน่ายกว่า 18 ประเทศทั่วโลก ที่ผ่านมามีกิจกรรมเพื่อสังคมสำหรับคนรักน้องสุนัขมาอย่างต่อเนื่อง

 

หมอหมาใจหล่อส่งต่อความรักให้หมาจร ซีซั่น 3

 

          โดยได้จัดโครงการ “หมอหมาใจหล่อ ส่งต่อความรักให้หมาจร ซีซั่น 3” อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากว่าที่คุณหมอสัตวแพทย์ทุกสถาบัน ที่มีความตั้งใจมาร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในมอบความรักให้กับสุนัขที่ไม่มีเจ้าของ และกระตุ้นให้คนเลี้ยงสุนัขมีความรับผิดชอบ ให้ความรักและไม่ทอดทิ้ง เพื่อลดปัญหาสุนัขจรจัด และฉีดวัคซีนให้กับสุนัขจรด้วย เพื่อร่วมกันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

 

หมอหมาใจหล่อส่งต่อความรักให้หมาจร ซีซั่น 3

 

         โดยเชิญชวนคนรักสุนัขร่วมทำบุญด้วยวิธีง่ายๆ เพียงร่วมโหวต “หมอหมาใจหล่อแห่งปี” ผ่านทาง www.jerhigh.com ในระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 – 17 มกราคม 2563 จากนั้น นำคะแนนโหวตทั้งหมด มาแปลงเป็นผลิตภัณฑ์ Jerhigh โดย 1 โหวต เท่ากับผลิตภัณฑ์ Jerhigh จำนวน 10 กรัม  (มูลค่า 7 บาท) สำหรับผลโหวตในปีนี้ สามารถแปลงเป็นเงินได้ 5,450,000 บาท และเจอร์ไฮพร้อมส่งมอบผลิตภัณฑ์อาหารสุนัขเจอร์ไฮ ผ่านหมอหมาใจหล่อทุกคนไปยังมูลนิธิเพื่อน้องหมา   

       

 

 

หมอหมาใจหล่อส่งต่อความรักให้หมาจร ซีซั่น 3

 

          ทั้งนี้ ทีมนิสิตและนักศึกษาสัตวแพทย์ 11 คน จาก 11 สถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการในปีนี้ ประกอบด้วย 1.หมอตั๊ก - นางสาว ธัญลักษณ์ สรอุบล ชั้นปีที่ 3 ม.เกษตร บริจาคให้ มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ ปากเกร็ด 2.หมอเดียร์ -นางสาว เกศราพร ทองปาน ชั้นปีที่ 6 ม.เวสเทิร์น บริจาคให้ มูลนิธิสงเคราะห์สัตว์ กาญจนบุรี 3.หมอกร- นายอธิพล วัฒนาอุดมชัย ชั้นปีที่ 2 ม.มหาสารคาม บริจาคให้ สถานสงเคราะห์ บ้านเอเอฟสี่ขา จ.มหาสารคาม 4.หมอบลีม-นางสาว ชลลดา น้ำดอกไม้ ชั้นปีที่ 2 ม.สงขลา บริจาคให้ บ้านหมายิ้ม จ.หาดใหญ่
5.หมอน้ำ- นางสาวสุวารี วอสเบียน - ชั้นปีที่ 3 ม.ราชมงคลตะวันออก บริจาคให้ ศูนย์รับเลี้ยงสุนัขจรจัด ภูตาหลวง
จ.ชลบุรี

 

หมอหมาใจหล่อส่งต่อความรักให้หมาจร ซีซั่น 3

 

          6.หมอเกมส์ - นายนนทนัตถ์ ซางสุภาพ ชั้นปีที่ 3 ม.เชียงใหม่ บริจาคให้ The ARK Chiangmai  7.หมอฟ้า - นางสาว วรรณพร เรียบร้อย ชั้นปีที่ 3 ม.ขอนแก่น บริจาคให้ บ้านสุนัขจรจัดป้าอี้ด จ.อุดรธานี  8.หมอเมย์ - นางสาว เมธาวดี พยัคฆ์ทอง - ชั้นปีที่ 2 ม.มหานคร บริจาคให้ สถานกักกันสัตว์ประเวศ  9.หมอพั้นช์- นายพันธกานต์ วิพากย์เดชา ชั้นปีที่ 2 ม.มหิดล บริจาคให้ บ้านนางฟ้าของสัตว์จร จ.สระบุรี 10.หมอสปาย - นางสาวบุษยมาศ เดิมหมวก - ชั้นปีที่ 3 ม.ศรีวิชัย บริจาคให้ Khanom welfare ขนอมสงเคราะห์สัตว์ จ.นครศรีธรรมราช  และ 11.หมอโอ๊ต- นายพีระ สุวัฒน์วรกุลชัย ชั้นปีที่ 6 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริจาคให้บ้านกัญญาภัทร-เพื่อหมาแมวที่ถูกทอดทิ้ง.