นายภณวัชร์นันท์ ไกรมาตย์ นายกสมาคมนักประดิษฐ์และนวัตกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวถึงผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ที่โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ ว่า ทางสมาคมฯ ได้มีการประชุม เพื่อพิจารณาในเรื่องต่างๆ เช่น การเปิดตัวโครงการ Young Creative Awards Startup Thinking ประจำปี พ.ศ. 2563 ซึ่งจะมีการแถลงข่าวและมีพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับกลุ่มเป้าหมาย ที่ทางคณะกรรมการฯ จะได้เรียนเชิญสนับสนุนโครงการ ได้แก่

 

          สำนักงานสภาวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมถึงคณะกรรมการฯได้มีโครงการเป้าหมายเทียบเชิญ อธิการบดีมหาวิทยาลัย 5 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, มหาวิทยาลัยบูรพา และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้ง พันธมิตรจากภาคเอกชน และประสานไปยังสถานีวิทยุโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม เพื่อขอให้จัดสรรเวลาการออกอากาศสำหรับโครงการดังกล่าว
     

          เนื่องจาก เป็นโครงการที่มีความมุ่งหมายให้เยาวชนมีแนวคิดที่จะพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมให้เข้าสู่ระบบเชิงพาณิชย์ เพื่อสร้างรายได้ให้กับตนเองและประเทศชาติ โดยจะมีกำหนดการในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งถือเป็นวันนักประดิษฐ์ไทย ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

 

          นายภณวัชร์นันท์ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ก่อนที่จะมีการประชุม ทางสมาคมฯ ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณ สำหรับคณะกรรมการบริหารและที่ปรึกษาสมาคมฯ ที่มีส่วนในการขับเคลื่อนงานของสมาคมฯ ในรอบปีที่ผ่านมา จำนวนกว่า 30 ราย เช่น นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษา รมว.เกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานกรรมการที่ปรึกษาของสมาคม เป็นต้น ทั้งนี้ ที่ประชุมฯ ยังได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการทำงานของสมาคมฯ ในปีหน้า โดยคณะกรรมการฯ หลายรายได้เสนอแนวคิดที่จะยกฐานะของสมาคมฯ ให้เป็น 'สภานักประดิษฐ์และนวัตกรรมแห่งประเทศไทย' เพื่อขยายขอบเขตและครอบคลุมการทำงานให้กว้างขวางมากขึ้นด้วย