โรงเรียนไทยอินเตอร์เนชั่นแนลสกูล  สืบสานพร้อมร่วมอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง  ให้คงไว้ประเพณีไทยที่งดงาม ด้วยการจัดกิจกรรมลอยกระทง ประจำปี 2562  ภายใต้ชื่อ  ลอยกระทงย้อนยุค อนุรักษ์สายน้ำใส สานตำนานประเพณีไทย  ณ อาคารพฤหัสจรัสแสง  ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562    

 

 

 

ไทยอินเตอร์เนชั่นแนลสกูล จัดลอยกระทง  ย้อนวิถีไทย      

 

 

ไทยอินเตอร์เนชั่นแนลสกูล จัดลอยกระทง  ย้อนวิถีไทย      


     

          เทศกาลลอยกระทง เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ โรงเรียนไทยอินเตอร์เนชั่นแนลสกูล ให้ความสำคัญ เพราะนอกจากจะเป็นประเพณีไทย ที่มีมาแต่โบราณแล้ว ยังแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของน้ำ ที่มีความสำคัญต่อทุกชีวิตบนโลก เป็นโอกาสที่จะได้ขอขมาต่อพระแม่คงคาในสิ่งต่างๆที่ได้ทำความเสียหายต่อแหล่งน้ำ  ดังนั้นวัตถุประสงค์ ในการจัดกิจกรรมลอยกระทง จึงต้องการให้เด็กนักเรียน ได้เรียนรู้ประเพณีวัฒนธรรมการลอยกระทงที่ถูกต้อง พร้อมกระตุ้นจิตสำนึกให้เห็นคุณค่าของแม่น้ำลำคลอง รู้จักใช้น้ำอย่างประหยัด รวมถึงช่วยอนุรักษ์และรักษาสภาพแม่น้ำลำคลองให้สะอาด ด้วยการใช้กระทงที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ ที่ไม่สร้างมลพิษ หรือก่อให้เกิดมลภาวะที่ส่งผลกระทบต่อแม่น้ำและสิ่งแวดล้อม
      

 

 

ไทยอินเตอร์เนชั่นแนลสกูล จัดลอยกระทง  ย้อนวิถีไทย      

 

 

ไทยอินเตอร์เนชั่นแนลสกูล จัดลอยกระทง  ย้อนวิถีไทย      

 

 

          กิจกรรมลอยกระทง ได้เริ่มจัดขึ้นตั้งแต่ วันที่ 7 พฤศจิกายน  2562  ซึ่งในปีนี้ได้ให้นักเรียนทุกคนในทุกระดับชั้น  ทำกระทงปลอดสารซึ่งทำจากวัสดุธรรมชาติด้วยตนเอง อาทิ ต้นกล้วย ใบตอง  ใบไม้  ดอกไม้ ซึ่งส่วนหนึ่งของวัสดุที่ใช้ นำมาจากสวนสาระพรรณ โดย อ.มัลลิการ์ ซึ่งเป็นสวนผักผลไม้ปลอดสารพิษ จาก จ.ลพบุรี บางส่วนจะเป็นผลผลิตที่ปลูกขึ้นในโรงเรียน และ บางส่วนเด็กจะนำมาจากบ้าน  ซึ่งเด็กจะได้แสดงฝีมือ และแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ในการทำกระทงอย่างเต็มที่ และยังฝึกให้เด็กได้เรียนรู้ที่จะช่วยเหลือเพื่อนๆทำกระทงอีกด้วย  
      

 

 

ไทยอินเตอร์เนชั่นแนลสกูล จัดลอยกระทง  ย้อนวิถีไทย      

 

 

          ส่วนในวันที่ 8 พฤศจิกายน  252 นั้น ก็จะเป็นวันที่เข้าสู่พิธีการต่างๆ เริ่มจาก กำหนดให้ทั้งนักเรียน และ คณาจารย์แต่งกายชุดไทย หรือ ใช้ผ้าไทย มีการรำวง ร่วมกัน และสุดท้าย จะเป็นการลอยกระทงในสระร่วมกัน ซึ่งได้สร้างความสุขและสนุกสนานให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน