บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด หรือ KTBGS เป็นบริษัทในกลุ่มของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย (KTB) ซึ่ง KTBGS เป็นธุรกิจที่ให้บริการด้านการขนย้ายเงิน รักษาความปลอดภัย แม่บ้านทำความสะอาดและงานบริการหลังบ้านให้กับธนาคารกรุงไทยและสถาบันการเงิน ดังนั้นบริษัทฯ จึงถือว่า “คน” เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุดทั้งการปลูกฝั่งเรื่องความซื่อสัตย์ มืออาชีพ และใจบริการ ภายใต้โครงการ 2 มือ 1 ใจ จึงถือเป็นรากฐานสำคัญของการพาองค์กรไปสู่ความยั่งยืน ทั้งนี้บริษัทได้ใช้แนวทางกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) เป็นหนึ่งในการบ่มเพาะพนักงานภายใต้แนวคิด KTBGS Empower Social Sustainability โดยมุ่งเน้นมิติด้านการศึกษา ศาสนา และสังคม

'กรุงไทยธุรกิจบริการ' จัดกิจกรรมเพื่อสังคมที่จ.พะเยา

 

 

     สำหรับในปีนี้ คุณอรจรรยา จันทวรสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท KTBGS ได้เปิดเผยว่า บริษัทได้จัดทำกิจกรรมเพื่อสังคม ( CSR) มาตลอดระยะเวลาการดำเนินกิจการ 22 ปี แต่เมื่อปี 2558 ได้มุ่งเน้นมิติด้านการศึกษา ศาสนา และสังคม โดยตอกย้ำตามแนวคิด “บวร” บ้าน วัด และโรงเรียน โดยเลือกโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ป่าแขมวิทยา อ. เชียงม่วน จ.พะเยา ด้วยเหตุผลที่ว่า “คุณธรรม” เกิดจากจุดเล็กๆ คือ ตัวบุคคล แล้วจึงขยายสู่สังคมและประเทศต่อไปซึ่งการศึกษา + ศาสนา เป็นปัจจัยสำคัญในการหล่อหลอม “คน” ให้เป็นคนดี นอกจากนี้โรงเรียนป่าแขมวิทยาเป็นศูนย์กลางสำหรับสามเณรในเขตพื้นที่รอยต่อระหว่างจ. พะเยา และ จ.น่าน ซึ่งสามเณรส่วนใหญ่มาจากครอบครัวของชาวบ้านและชาวไทยภูเขา ซึ่งมีฐานะค่อนข้างยากจน

'กรุงไทยธุรกิจบริการ' จัดกิจกรรมเพื่อสังคมที่จ.พะเยา

       สำหรับในปีนี้ทางบริษัทฯ ได้ทอดกฐินสามัคคี ณ วัดไทยสุภาพ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา เพื่อสมทบทุนการสร้างอาคารปฏิบัติธรรมและสืบสานวัฒนธรรม เนื่องจากวัดไทยสุภาพเป็นศูนย์กลางของชาวบ้าน โดยเฉพาะคนเฒ่าคนแก่ที่มาปฏิบัติธรรมในวันพระ เพื่อใช้ร่วมประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และทำกิจกรรมร่วมกัน อีกทั้งถือเป็นวัดพี่วัดน้องกับวัดศรีเมืองมางซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนป่าแขมวิทยา ซึ่งในช่วงวันเดียวกันบริษัทฯ ได้ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา โดยมอบทุนการศึกษาพร้อมสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนป่าแขมวิทยาด้วยเช่นเดียวกัน

 

 

       พระครูจันทวิริโยภาส ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าแขมวิทยา ได้บอกว่าตนได้บวชเรียนตั้งแต่เป็นสามเณรและเป็นลูกศิษย์เจ้าอาวาสวัดไทยสุภาพ จนเมื่อโตขึ้นในบวรพระพุทธศาสนาการได้เป็นศาสนทายาทและได้ใช้ความรู้เป็นอาจารย์จนปัจจุบันได้มาเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนป่าแขมวิทยา ซึ่งเห็นได้ว่าเป็นความผูกพันของการเชื่อมโยงและเป็นตัวอย่างที่ดีภายใต้แนวคิดที่เราเชื่อว่าหาก “คน” มีความคิดที่ดี ย่อมส่งผลดีต่อครอบครัวที่ดี ส่งผลต่อคนหมู่มากคือ สังคมดี และท้ายที่สุดประเทศชาติก็จะดีมีความเจริญและยั่งยืน ซึ่งแนวคิดดังกล่าวนี้เราจึงปลูกฝังให้เป็น DNA ของบุคลากร KTBGS ทุกคนด้วยเช่นกัน

'กรุงไทยธุรกิจบริการ' จัดกิจกรรมเพื่อสังคมที่จ.พะเยา

สำหรับการริเริ่มกิจกรรมเพื่อสังคมสั้น ทางบริษัท KTBGS ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

• ปี พ.ศ. 2558 KTBGS ได้ดำเนินตามรอยแนวทางโครงการพระราชดำริของสมเด็จ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยงานพระกฐินพระราชทานเพื่อสร้างอาคารเรียน และต่อมา

• ปี พ.ศ. 2559 KTBGS ได้สนับสนุนอุปกรณ์การศึกษา เครื่องคอมพิวเตอร์ ตลอดจนทุนการศึกษาให้กับสามเณร

• ปี พ.ศ. 2560 – 2561 บริษัทมอบรถตู้ปลดระวางแต่ยังคงสภาพดีไว้ใช้ประโยชน์เพื่อรับส่งสามเณรและพระ อีกทั้งรถกระบะเพื่อใช้ในการกู้ชีพและกู้ภัยให้กับชุมชนใน อ. เชียงม่วน จ. พะเยา และต่อมาได้มอบรถตู้ให้กับโรงเรียนวัดครึ่งใต้ อ. เชียงของ จ.เชียงราย เพื่อใช้ประโยชน์เช่นเดียวกัน

'กรุงไทยธุรกิจบริการ' จัดกิจกรรมเพื่อสังคมที่จ.พะเยา