royal coronation
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562
ประชาสัมพันธ์

กปภ.นำสมาชิกสหกรณ์ฯชมศูนย์ฯการฟื้นฟูดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม

วันที่ 19 ตุลาคม 2562 - 17:42 น.
เชาชะงุ้ม,การประปาส่วนภูมิภาค
Shares :
เปิดอ่าน 56 ครั้ง

กปภ.นำสมาชิกสหกรณ์ฯชมศูนย์การศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเชาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

 


          นายธงชัย ระยะกุญชรผู้ อำนวยการกองสื่อสารองค์กรการประปาส่วนภูมิภาค นำสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์การประปาส่วนภูมิภาคเข้าเรียนรู้และศึกษาข้อมูล ศูนย์การศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

 

 

 

 

Shares :

ข่าวเกี่ยวข้อง
5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ