26 ก.ย.2562- ที่ตลาดน้ำ อ.ต.ก. นายกมลวิศว์ แก้วแฝก ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.)  เป็นประธานเปิดตลาดน้ำ​ อ.ต.ก.​อย่างเป็นทางการ​ โดยกล่าวว่า ตลาด​อ.ต.ก.เป็นตลาดสำหรับเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเกษตรกรลดต้นทุนการผลิต การส่งเสริมให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ โดยการคัดเลือกสินค้าที่มีคุณภาพและแตกต่างจากทั่วไปนำมาขายในตลาด รวมไปถึงการส่งเสริมสินค้าเกษตรอินทรีย์ สินค้าเกษตรปลอดภัย ซึ่งจะป้องกันสารเคมีตกค้างไปสู่ผู้บริโภค และยกระดับการค้าออนไลน์ให้เหมาะสมกับพฤติกรรมผู้ซื้อในปัจจุบัน เพื่อยกระดับชีวิตเกษตรกรไทยให้อยู่ดี กินดี มีความสุข อย่างยั่งยืน เช่นเดียวกับการเปิดตลาดน้ำ อ.ต.ก. ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรเข้ามาใช้พื้นที่ขายสินค้าได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งถือเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรอีกช่องทางหนึ่ง ให้มีโอกาสกระจายสินค้าและมีช่องทางการจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้น ตลอดจนดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศเข้ามาจับจ่ายซื้อของ

 

ช็อป​ ชิม ​ริมคลองบางซื่อ​ อ.ต.ก.เปิดตลาดน้ำใจกลางกรุง

             นายกมลวิศว์ กล่าวว่า ตลาดน้ำ อ.ต.ก. (Ortorkor Floating Market)  ถือเป็นหนึ่งในพันธกิจของ อ.ต.ก. ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มีบทบาทสำคัญในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรด้านการตลาด โดยใช้พื้นที่ 2,500 ตารางเมตร บริเวณริมคลองบางซื่อแห่งนี้จัดทำเป็นตลาดน้ำ  เปิดโอกาสให้เกษตรกรจากทั่วประเทศมาพบปะผู้ซื้อโดยตรง ซึ่งเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคมที่ผ่านมา มีเกษตรกรเข้ามาหมุนเวียนจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกือบ 200 ร้าน มูลค่าการซื้อขายในตลาด เกือบ 4  ล้านบาท โดยหลังการเปิดขายมาระยะเวลาหนึ่งพบว่า  เกษตรกรเริ่มมีออเดอร์แบบเป็นจำนวนมากเข้ามาบ้างแล้ว ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการให้ตลาดน้ำ อ.ต.ก. เป็นอีกส่วนหนึ่งในการขยายโอกาสให้กับเกษตรกรได้มีช่องทางหน้าร้าน เชื่อมโยงช่องทางจำหน่ายออฟไลน์กับออนไลน์ และเชื่อมต่อไปยังลูกค้าทั้งในและต่างประเทศให้สามารถสั่งซื้อสินค้าจากเกษตรกรผู้ผลิต ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ของ อ.ต.ก. อาทิ เว็บไชต์ ortorkor.com , บริการ ‘อ.ต.ก.เดลิเวลี่’ และ แอปพลิเคชั่น “ปลูกเอง ขายเอง”  โดยเกษตรกรที่จะนำสินค้าเข้ามาจำหน่ายในตลาดน้ำ อ.ต.ก. ได้ จะต้องผ่านการรับรองคุณสมบัติจากเกษตรจังหวัด หรือกลุ่มจังหวัด หรือเป็นสินค้าโอท็อป โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง  

 

ช็อป​ ชิม ​ริมคลองบางซื่อ​ อ.ต.ก.เปิดตลาดน้ำใจกลางกรุง

 

               “แน่นอนว่าตลาดน้ำ อ.ต.ก. แห่งนี้ จะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างรายได้เพิ่มให้กับเกษตรกร และเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ ที่สำคัญ อ.ต.ก. ยังสนับสนุนให้เกษตรกรได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการตนเอง โดยการให้จัดตั้งองค์กรในรูปแบบสหกรณ์ตลาดน้ำ อ.ต.ก.  เพื่อให้เกษตรกรเข้ามาเป็นสมาชิกและบริหารจัดการกันเอง ตามที่เรามุ่งหวังว่า ตลาดน้ำ อ.ต.ก. จะเป็นตลาดของเกษตรกรที่บริหารโดยเกษตรกร เพื่อประโยชน์ของเกษตรกรและผู้บริโภคโดยแท้จริง  ซึ่ง อ.ต.ก.ทำหน้าที่เป็นเพียงพี่เลี้ยงให้ โดยขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการจดทะเบียน” นายกมลวิศว์ กล่าว

 

ช็อป​ ชิม ​ริมคลองบางซื่อ​ อ.ต.ก.เปิดตลาดน้ำใจกลางกรุง

 

            ผู้อำนวยการ อ.ต.ก. กล่าวด้วยว่า  “ตลาดน้ำ อ.ต.ก.”  แห่งนี้ จะเป็นแลนมาร์คแห่งใหม่ของกรุงเทพฯ ตามคอนเซ็ปต์ที่ว่า “ ตลาดน้ำ อ.ต.ก. สินค้าเกษตรกรไทย ใจกลางกรุง “ โดยมีแผนที่จะพัฒนาคลองบางซื่อให้เป็นคลองสวยน้ำใส ซึ่ง อ.ต.ก. จะได้บูรณาการการทำงานร่วมกับกรุงเทพมหานครและชุมชนโดยรอบ ทั้งนี้ คาดว่าในช่วงกลางปี 2563 จะเริ่มเห็นภาพการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม และในช่วงปลายปีนี้จะเริ่มนำร่องจัดกิจกรรมในคลองบางซื่อด้วย  ซึ่งผู้ที่มาเดินตลาดน้ำ อ.ต.ก.ในช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ จะได้สัมผัสกับกิจกรรมมากมาย โดยเฉพาะกิจกรรมส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมในแต่ละภาคของประเทศไทย

              สำห​รับ​ ตลาดน้ำ อ.ต.ก.  สินค้าเกษตรกรไทย ใจกลางกรุง​เปิดให้บริการทุกวันระหว่างเวลา 8.30 น. -17.00 น.​สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับตลาดหรือสมัครจำหน่ายสินค้าโทร 099-413-6596 หรือ ID Line: 0994136596

 

ช็อป​ ชิม ​ริมคลองบางซื่อ​ อ.ต.ก.เปิดตลาดน้ำใจกลางกรุง

 

ช็อป​ ชิม ​ริมคลองบางซื่อ​ อ.ต.ก.เปิดตลาดน้ำใจกลางกรุง

 

 

ช็อป​ ชิม ​ริมคลองบางซื่อ​ อ.ต.ก.เปิดตลาดน้ำใจกลางกรุง