royal coronation
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562
ประชาสัมพันธ์

งานคร่ำ–งานถม หัตถศิลป์ชั้นสูง สู่ผลิตภัณฑ์ตอบโจทย์วิถีชีวิต

วันที่ 9 กันยายน 2562 - 10:00 น.
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ,SACICT
Shares :
เปิดอ่าน 373 ครั้ง

.

งานคร่ำ – งานถม หัตถศิลป์ชั้นสูง สู่ผลิตภัณฑ์ตอบโจทย์วิถีชีวิตปัจจุบัน 

ชื่นชมผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรม เชิงช่างชั้นสูง “งานถม – งานคร่ำ” จากผลงาน ครูอุทัย เจียรศิริ ครูศิลป์ของแผ่นดิน ปี 2562 ชู ความวิจิตร งดงาม ร่วมสมัย ในงาน SACICT Craft Fair 2019

ครูอุทัย เจียรศิริ ครูศิลป์ของแผ่นดิน ปี 2562 ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูจากศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT ได้กล่าวถึง งานศิลปหัตถกรรมเครื่องถม และงานคร่ำ ว่า เครื่องถมและงานคร่ำโบราณ ถือเป็นงานหัตถศิลป์ชั้นสูงที่มีความวิจิตรบรรจงเป็นเอกลักษณ์แห่งความเป็นไทยที่สืบทอดต่อกันมาอย่างยาวนาน  โดย “เครื่องถม” มีเอกลักษณ์อันโดดเด่นที่สำคัญ คือ สีดำสนิทของน้ำยาถมที่ซึมแทรกอยู่บนร่องของลวดลาย ซึ่งประดิษฐ์ขึ้นเป็นของใช้รูปพรรณต่างๆ นับเป็นภูมิปัญญาเชิงช่างที่ยังคงใช้มือทำในทุกขั้นตอน ส่วน “งานคร่ำ” แม้จะเป็นงานศิลปหัตถกรรมที่มีกรรมวิธีน้อยกว่างานถม แต่มีความยากมากกว่า ทั้งยังเหลือผู้ที่ยังสืบสานงานศิลปหัตถกรรมแขนงนี้น้อยราย ซึ่งความแตกต่างนั้น สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนจากพื้นผิวโลหะ เนื่องจากงานถมจะมีความแวววาว ส่วนงานคร่ำจะต้องเพิ่มกรรมวิธีการเลี้ยงสนิม ชิ้นงานที่ออกมาจึงมีพื้นผิวที่ไม่แวววาวเช่นงานถมนั่นเอง

อย่างไรก็ตาม ในการทำงานในแต่ละขั้นตอนต้องใช้ทั้งสมาธิ ความอดทน ใช้เวลา  และทักษะฝีมือ  ทั้งการขึ้นรูปโลหะ การเขียนลาย การแกะสลักลาย ฯลฯ เพื่อให้ชิ้นงานมีความวิจิตร สวยงาม นอกจากนี้ เพื่อให้งานศิลปหัตถกรรมสามารถเข้าไปอยู่ในวิถีชีวิตของผู้คนได้ และทำให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น จึงได้ให้ความสำคัญกับการออกแบบชิ้นงาน ให้มีความโดดเด่น ร่วมสมัย อาทิ เครื่องประดับ กระเป๋าถือของใช้สตรี ของใช้สำหรับชีวิตประจำวัน ฯลฯ ซึ่งการออกแบบให้มีความร่วมสมัย ตอบโจทย์ ส่งผลให้งานเครื่องถม และงานคร่ำสามารถกลับมาได้รับความนิยมในกลุ่มตลาดงานเครื่องประดับและอัญมณี ช่วยให้งานศิลปหัตถกรรมที่เป็นมรดกของชาติกลับมาเป็นที่รู้จักอีกครั้งหนึ่ง ตลอดจน การได้ร่วมงานต่าง ๆ ของ SACICT ดังเช่น งาน SACICT Craft Fair 2019 ที่ผ่านมา ก็ถือว่า เป็นโอกาสสำคัญที่จะทำให้งานศิลปหัตถกรรมของไทยได้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น ช่วยให้งานดี ๆ ไม่เลือนหายไปจากสังคมไทย

ข่าวเกี่ยวข้องในเครือ
Shares :

ข่าวเกี่ยวข้อง
5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ