Kom Lifestyle

งานสมัชชาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งที่ 4

งานสมัชชาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งที่ 4
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย และเครือข่ายชาวพุทธจัด งานสมัชชาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งที่ 4 วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องชัยพฤกษ์ หอประชุมกองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

พระพรหมมุนี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธี และพลเอกธงชัย เกื้อสกุล ประธานองค์กรเครือข่ายชาวพุทธแห่งประเทศไทย (อพท.56)

นายกสมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อ พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ประธานฝ่ายฆราวาส กิจกรรมในช่วงแรก จัดให้มีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และในช่วงบ่ายมีสัมมนากลุ่มย่อย 5 กลุ่ม ดังนี้ ห้องพระสังฆาธิการ ห้องพระวิปัสสนาจารย์ ห้องพระนักเทศน์ ห้องพระสอนศีลธรรม ห้ององค์กรเครือข่ายชาวพุทธ

นายกฤตชัย พยอมแย้ม ประธานองค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรม หนึ่งใน องค์กรเครือข่ายชาวพุทธแห่งประเทศไทย (อพท.56) ได้ให้สัมภาษณ์ว่า ในไม่กี่วันก็จะเป็นประเพณีวันสำคัญของชาติและศาสนา นั่นคือ วันอาสาฬหบูชา อยากให้พุทธศาสนิกชนทุกคน ได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมพระพุทธศาสนา

งานสมัชชาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งที่ 4

งานสมัชชาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งที่ 4

งานสมัชชาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งที่ 4

งานสมัชชาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งที่ 4

งานสมัชชาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งที่ 4

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด