royal coronation
19 มกราคม 2563
ประชาสัมพันธ์

2 สถาบันพัฒนาบุคลากรดีไซน์หลักสูตรใหม่

10 กรกฎาคม 2562 - 16:05 น.
ครอบครัว
Shares :
เปิดอ่าน 644 ครั้ง

2 สถาบันพัฒนาบุคลากร ดีไซน์หลักสูตรใหม่ตอบโจทย์ครอบครัวยุคไทยแลนด์ 4.0

             “จอห์น โรเบิร์ต เพาเวอร์ส” สถาบันพัฒนาบุคลิกภาพชั้นนำระดับโลก จับมือ “จิมมี่ เดอะ โค้ช” เบอร์หนึ่งด้านบริการทักษะไลฟ์โค้ช เปิดตัวหลักสูตร “Parents: The First Coach” ปูทางพ่อแม่ยุคใหม่สู่การเป็นโค้ชคนแรกของลูก ภายใต้แนวคิด “Empower From The Inside Out” พัฒนาคนให้แข็งแกร่งจากภายใน พร้อมเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ ตอบโจทย์ครอบครัวไทยในยุค 4.0 
  

            นางสาวธัญญา รอตก้า ถาวรเวช ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ สถาบันพัฒนาบุคลิกภาพ จอห์น โรเบิร์ต เพาเวอร์ส (John Robert Powers) ประเทศไทย เปิดเผยว่า จอห์น โรเบิร์ต เพาเวอร์ส ประเทศไทยและกลุ่มบริษัท จิมมี่ เดอะ โค้ช (Jimi The Coach Group) ได้ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรใหม่ คือ “Parents: The First Coach” นำทางพ่อแม่สู่การเป็นโค้ชคนแรกของลูก โดยความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรดังกล่าวเกิดขึ้นภายใต้แนวคิด “Empower From The Inside Out” ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคนให้แข็งแกร่งจากภายในและเสริมสร้างบุคลิกภาพภายนอก
         สำหรับความร่วมมือระหว่างจอห์น โรเบิร์ต เพาเวอร์ส ประเทศไทย กับ  จิมมี่ เดอะ โค้ช  ในการพัฒนาหลักสูตรดังกล่าวถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์และสร้างมิติใหม่ในธุรกิจพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
         ด้วยการนำจุดแข็งและความโดดเด่นด้านการเป็นสถาบันพัฒนาบุคลิกภาพมาตรฐานระดับโลกของจอห์น โรเบิร์ต เพาเวอร์ส มาผสานรวมกับทักษะไลฟ์โค้ช (Life Coach) ซึ่งเป็นความเชี่ยวชาญของ จิมมี่ เดอะ โค้ช  โดยมีเป้าหมายให้ผู้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรดังกล่าว ค้นพบตัวเองและพัฒนาศักยภาพ ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดี สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสม เพื่อเป็นพ่อแม่ที่เข้าใจลูกได้อย่างถ่องแท้และลึกซึ้ง
         “ภาพลักษณ์ที่แข็งแกร่งและจุดแข็งที่โดดเด่นของจอห์น โรเบิร์ต เพาเวอร์ส และ จิมมี่ เดอะ โค้ช จะช่วยเสริมและเติมเต็มให้ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด ผู้ที่เข้ารับการอบรมจะแข็งแรงในทุกๆ ด้าน มีความแข็งแกร่งจากภายในจิตใจ เป็นพ่อแม่ที่เป็นต้นแบบที่ดีของลูก มีความตระหนักรู้ถึงบทบาทการเป็นพ่อแม่ที่ถูกต้อง ซึ่งเมื่อครอบครัวอบอุ่น สังคมก็จะดีขึ้นตามไปด้วย” ธัญญา กล่าว 
          ด้าน นางพจนารถ ซีบังเกิด ประธานกรรมการและผู้ก่อตั้งกลุ่มบริษัท จิมมี่ เดอะ โค้ช กล่าวเพิ่มเติมว่า  การอบรมจะเริ่มต้นจากการปรับ Mindset หรือกระบวนการคิดเพื่อให้เข้าใจตนเองและผู้อื่น หลังจากนั้นจะเป็นการสอนทักษะด้านการสื่อสารและการพัฒนาบุคลิกภาพ โดยหลักสูตร “Parents: The First Coach” แบ่งออกเป็น 2 เรื่องหลักๆ คือ 1. ทักษะในการสื่อสาร ตั้งแต่การใช้คำพูดกับลูก ซึ่งในแต่ละช่วงวัยจะมี
ชุดคำพูดที่เหมาะสมกับลูกที่แตกต่างกัน รวมถึงน้ำเสียงและภาษาท่าทางที่จะพูดหรือแสดงกับลูกอย่างเหมาะสม วิธีการที่ถูกต้องในการปฏิเสธหรือการมีข้อจำกัดกับลูก และ 2. ทักษะทางสังคม หรือมารยาทในสังคม โดยมีพ่อแม่เป็นแบบอย่างในการหล่อหลอมให้ลูกมีวินัยทางสังคมและกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องและเหมาะสม 
         “หลักสูตรดังกล่าวดีไซน์ขึ้นเพื่อตอบโจทย์ครอบครัวในยุคไทยแลนด์ 4.0 และทั่วโลกที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลโดยมีโซเชียลมีเดียเข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยหลักสูตร Parents: The First Coach มุ่งเน้นให้พ่อแม่เข้าใจตัวตนของตนเอง ปลูกฝังทัศนคติที่ดีให้กับลูก เป็นครอบครัว
ที่อบอุ่น เป็นพ่อแม่ที่สง่างามและเป็นแบบอย่างที่ดีของลูก และดำรงตนได้อย่างมั่นคงในสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา” พจนารถ กล่าว 
 

     สำหรับหลักสูตร “Parents: The First Coach” พร้อมเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ – 31 กรกฎาคม 2562 และจะเริ่มคลาสเรียนแรกในระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม - 20 ตุลาคม 2562 ซึ่งใช้ระยะเวลาในการเรียนทั้งหมด 4 วัน และโค้ชเป็นกลุ่มเพื่อเพิ่มทักษะและตอบข้อสงสัยเป็นกรณีเฉพาะอีก 2 ครั้ง ค่าอบรมคอร์สละ 49,000 บาท โดยผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ สถาบันพัฒนาบุคลิกภาพ จอห์น โรเบิร์ต เพาเวอร์ส ประเทศไทย โทร 02-646-1999 หรือ บริษัท จิมมี่ เดอะ โค้ช โทร 02-789-9955 ต่อ 2 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: John Robert Power, Thailand Coaching Academy
 

5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ