โครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ใน โครงการปริญญาโทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 19 ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562

 

 

 

               สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) โทร. 0-2613-2260, 0-2613-2297, 0-2623-5105 หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  http://www.re.tbs.tu.ac.th