royal coronation
9 ธันวาคม 2562
ประชาสัมพันธ์

ปลื้ม ! "ชาติพันธุ์กลุ่มล้านนาตะวันออก"รายได้พุ่ง

20 พฤศจิกายน 2561 - 16:43 น.
ชนเผ่า,จังหวัดน่าน,ท่องเที่ยว
Shares :
เปิดอ่าน 535 ครั้ง

"รองผู้ว่าฯน่าน"ปลื้มยอดเที่ยวงาน "ชาติพันธุ์กลุ่มล้านนาตะวันออก" 3 วัน กวาดรายได้พุ่ง 4.3 ล้านบาทภาคเหนือตอนบนท่องเที่ยวหลากหลาย สนองนทท.

 

            20  พฤศจิกายน 2561 นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เปิดเผยว่า การจัดงาน “สัมผัสความงามแห่งชาติพันธุ์ มหัศจรรย์กลุ่มวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก” (น่าน แพร่ พะเยา เชียงราย)  

 

 

            ระหว่างวันที่  9  - 11 พ.ย.ที่ผ่านมา  ปิดฉากอย่างงดงาม และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักท่องเที่ยว โดยการจำหน่ายสินค้าของดีเมืองน่าน และสินค้า OTOPภายในงาน จำนวน 60 ร้านค้า  มียอดจำหน่ายตลอด 3 วัน  สูงถึง 4,326,987  บาท  ส่วนผลการตัดสินการประกวดธิดาชาติพันธุ์ลุ่มน้ำโขง ได้แก่ นางสาววชิราภรณ์ นันทวาส ชาติพันธุ์ไท-ยวน จ.น่าน  รองอันดับหนึ่ง  ได้แก่ นางสาวปิ่นทอง น้อยหมอ ชาติพันธุ์ไทลื้อ จ.พะเยา  และรองอันดับ 2 ได้แก่ นางสาวภาณีฏา ชาติพันธุ์ไทพวน จ.แพร่

 

 

              ทั้งนี้การจัดงาน “สัมผัสความงามแห่งชาติพันธุ์ มหัศจรรย์กลุ่มวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก” เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน มุ่งหวังให้เกิดการเชื่อมโยงท่องเที่ยวกับกิจกรรมทางการค้าชายแดนให้ขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยพัฒนาเศรษฐกิจผ่านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพื่อนำไปสู่การสืบสานการต่อยอด การอนุรักษ์  ตลอดจนสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนรุ่นใหม่เห็นคุณค่าและความภาคภูมิใจในเรื่องราวแห่งชาติพันธุ์ และร่วมกันดูแลรักษามรดกทางวัฒนธรรมให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนตลอดไป

 

 

            นายวิบูรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่มีบทบาทต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ซึ่ง “การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม” ถือเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่เปิดมุมมองใหม่ให้นักท่องเที่ยวได้เห็นถึงคุณค่า โดยนำเรื่องราวและความงดงามทางวัฒนธรรม มาให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้  ซึ่งกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย พร้อมตอบสนองต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว ทั้งด้านธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม มีความโดดเด่นในด้านกลุ่มชาติพันธุ์  และยังเป็นกลุ่มจังหวัดที่เป็นจุดเชื่อมโยงสำคัญ มีเส้นทางคมนาคมที่เชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

 

 

            การจัดงาน “สัมผัสความงามแห่งชาติพันธุ์ มหัศจรรย์กลุ่มวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก” จึงนอกจากสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของกลุ่มจังหวัดแล้ว ยังเป็นการกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวให้ลงสู่ชุมชน ที่ช่วยสร้างความสมดุลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมเพื่อมุ่งสู่ความยั่งยืนตามนโยบายของรัฐบาล
 

 

 

Shares :

ข่าวเกี่ยวข้อง
5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ