โรงพยาบาลธนบุรี ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมฟังการเสวนาความรู้เพื่อสุขภาพ เรื่อง “ โรคหลอดเลือดสมอง ป้องกันได้ ” บรรยายโดย ผศ.นพ.ศรันย์  นันทอารี แพทย์เฉพาะทางด้านศัลยกรรมระบบประสาทและสมอง  และ พญ.จิราพร  สุจจานันท์ แพทย์เฉพาะทางด้านระบบประสาทและสมอง พร้อมให้บริการปรึกษาอาหารโดยนักโภชนาการ และการบริหารร่างกายโดยนักกายภาพ ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมฟังการบรรยาย พร้อมรับของที่ระลึกมากมาย ในวันอาทิตย์ 21 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมอินทนิล ชั้น 6 โรงพยาบาลธนบุรี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร ศูนย์ข้อมูลสุขภาพโทร.1645 ต่อ 2005-7 หรือ www.thonburihospital.com และ https://www.facebook.com/thonburihospitalclub