ทุกวันที่ 8 พฤษภาคมของทุกปีตรงกับวันครบรอบการก่อตั้งโรงพยาบาลหัวเฉียว ซึ่งในปีนี้มีอายุครบ 80 ปี โรงพยาบาลหัวเฉียว เป็นโรงพยาบาลเอกชนในสังกัดมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มีมาตรฐานเทียบเท่าโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำแต่กำหนดอัตราค่าบริการแบบโรงพยาบาลมูลนิธินอกจากมีทีมแพทย์เฉพาะทางผู้เชี่ยวชาญทุกสาขาการแพทย์มีเครื่องมือเทคโนโลยีการรักษาและตรวจวินิจฉัยที่ทันสมัย ทำให้การรักษาสามารถทำได้อย่างครบวงจรแล้วยังมีการพัฒนาทั้งด้านระบบสารสนเทศและอาคารสถานที่ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับบริการที่ปลอดภัย สะดวก และรวดเร็ว

ดร.วิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และคุณกอบชัย ซอโสตถิกุล ประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลหัวเฉียว

เป็นประธานในพิธีสงฆ์ และพิธีเปิดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ “บ้านสุขใจ” (Happy Home) ชั้น10 อาคาร22ชั้น

 

ติดตามข่าวสาร "คมชัดลีก" ผ่าน Line official
เพิ่มเพื่อน

สำหรับพิธีกตเวทิตา คณะกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติและโรงพยาบาลหัวเฉียว โดยนักศึกษาทุนโครงการปลูกต้นกล้าพยาบาล 3 สถาบันฯ รุ่นที่ 2 จำนวน 33 คน ได้รับทุนเรียนพยาบาลเป็นเวลา4ปี มูลค่าทุนละ400,000บาทที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ตั้งแต่ปี2557 จนปัจจุบันปี2561 ได้สำเร็จการศึกษาเป็นพยาบาลเรียบร้อยแล้ว

นักศึกษาทุนโครงการปลูกต้นกล้าพยาบาล 3 สถาบันฯ รุ่นที่ 2 ประกอบพิธีกตเวทิตา

 

ในโอกาสครบรอบการก่อตั้ง 80 ปี โรงพยาบาลหัวเฉียวยังได้จัดกิจกรรมเสวนาพิเศษเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน เรื่อง “กระดูกและข้อ ยุค 4.0”โดยทีมศัลยแพทย์เฉพาะทางกระดูกและข้อ และแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูโรงพยาบาลหัวเฉียว เป็นวิทยากร และภายในงานมีการแสดงศักยภาพของ 5 ศูนย์บริการ ได้แก่ ศูนย์กระดูกและข้อ ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด ศูนย์จักษุ ศูนย์แม่และเด็ก และศูนย์ส่องกล้องทางนรีเวชและศัลยกรรมโดยมีประชาชนให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคับคั่ง

คุณสุธี เกตุศิริ (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลหัวเฉียวเป็นประธานเปิดงานวันครบรอบก่อตั้ง 80 ปี โรงพยาบาลหัวเฉียว

โดยมี คุณไปรเทพ ซอโสตถิกุล (ที่ 3 จากขวา) ผู้ช่วยกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เข้าร่วมฟังการเสวนา

 

บรรยากาศการให้บริการตรวจสุขภาพฟรีภายในงานวันครบรอบการก่อตั้ง 80 ปี โรงพยาบาลหัวเฉียว