ข่าว

"ราชกิจจาฯ" ประกาศ ศาลล้มละลาย พิทักษ์ทรัพย์ พ.ต.อ.จักรกฤช เอี่ยมแจ้งพันธุ์

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"ราชกิจจาฯ" ประกาศคำสั่ง ศาลล้มละลาย ให้พิทักษ์ทรัพย์ พ.ต.อ.จักรกฤช เอี่ยมแจ้งพันธุ์ แบบเด็ดขาด หลังถูกฟ้องล้มละลาย ระบุเจ้าหนี้ต้องแจ้งรับชำระหนี้ภายใน 2 เดือน

เว็บไซต์ "ราชกิจจานุฯ" เผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คําสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด คดีหมายเลขแดงที่ ล.3964/2565 กองบังคับคดีล้มละลาย 2

ศาลล้มละลายกลาง กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม ด้วย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ โจทก์ ได้ยื่นฟ้องต่อศาลล้มละลายกลางขอให้ลูกหนี้ล้มละลาย และศาลได้มีคําสั่งลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ให้พิทักษ์ทรัพย์ของ พันตํารวจเอกหรือ นายจักรกฤช เอี่ยมแจ้งพันธุ์ ลูกหนี้ เด็ดขาด ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 แล้ว

 

นับแต่วันที่ศาลได้มีคําสั่ง เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่ผู้เดียว มีอํานาจจัดการเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ ตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 

และบุคคลผู้เป็นหนี้ลูกหนี้หรือมีทรัพย์สินของลูกหนี้อยู่ในครอบครอง มีหน้าที่ต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับหนี้หรือทรัพย์สินของลูกหนี้ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทราบ ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้ทราบคําสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ตามมาตรา 24/1 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช2483 ซึ่งผู้ใดมีหน้าที่ตามมาตรา 24/1 แล้วไม่ปฏิบัติตาม มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาทตามมาตรา 173/1 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483

อนึ่ง เจ้าหนี้ซึ่งจะขอรับชําระหนี้ในคดีนี้ จะเป็นโจทก์หรือไม่ก็ตาม ต้องยื่นคําขอรับชําระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ที่ฝ่ายคําคู่ความ สํานักงานเลขานุการกรม กรมบังคับคดี หรือ สํานักงานบังคับคดี ซึ่งลูกหนี้มีภูมิลําเนาอยู่ ภายในกําหนดเวลา 2 เดือน นับแต่วันที่โฆษณาคําสั่งนี้ 


และเจ้าพนักงาน พิทักษ์ทรัพย์ได้กําหนดวันลงโฆษณาใน ราชกิจจานุเบกษา ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ซึ่งตรวจได้จาก เว็บไซตืของกลุ่มงานราชกิจจานุเบกษาที่ www.ratchakitcha.soc.go.th

 
ประกาศ ณ วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
เบญจา สุภานนท์
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

ราชกิจานุเบกษา

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด