ข่าว

"ศาลปกครองกลาง"สั่งเพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างคอนโดหรู"แอชตัน อโศก"สุขุมวิท 21

"ศาลปกครองกลาง"สั่งเพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างคอนโดหรู"แอชตัน อโศก"สุขุมวิท 21
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"ศาลปกครองกลาง"สั่งเพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคารคอนโดหรูโครงการ"แอชตัน อโศก" ซอยสุขุมวิท 21 ที่สร้างผิดแบบ ดัดแปลงโครงสร้างอาคาร ให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันมีคำสั่งอนุญาตให้ก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 30 ก.ค. ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาเพิกถอนใบรับหนังสือแจ้งความประสงค์จะก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคารหรือเปลี่ยนการใช้อาคารโดยไม่ยื่นคำขอรับใบอนุญาตที่ออกให้แก่บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อโศก จำกัด โดยให้มีผลย้อนหลังถึงวันที่ออกหนังสือทุกฉบับในกรณีดังกล่าว

 

สำหรับคดีนี้สืบเนื่องจากชาวบ้านในพื้นที่ถนนสุขุมวิท ซอย 19 แยก 2 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร (กทม.) ได้ยื่นฟ้องผู้อำนวยการสำนักงานเขตวัฒนา,  ผู้อำนวยการสำนักการโยธา กรุงเทพฯ ,ผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ,ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และ คณะกรรมการผู้ชาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดินและบริการชุมชน ภายใต้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1-5  

โดยผู้ฟ้องคดีกล่าวหาว่า ผู้ถูกฟ้องร่วมกันละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดด้วยการ ออกใบอนุญาตให้ บจก.อนันดา เอ็มเอฟ เอเชียอโศก ดำเนินการก่อสร้างโครงการอาคารชุดที่พักอาศัย"แอชตัน อโศก "ซึ่งเป็นอาคารสูงขนาดใหญ่พิเศษ  51 ชั้น รวมชั้นใต้ดิน ในพื้นที่ 2.3ไร่ ในซอยสุขุมวิท 19 แยก2 โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

 

ศาลปกครองกลาง พิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ดินที่ใช้เป็นที่ก่อสร้างอาคารโครงการแอชตัน อโศก ไม่มีด้านหนึ่งด้านใดของที่ดินยาวไม่น้อยกว่า 12 เมตร ติดถนนสาธารณะที่มีเขตทางกว้างไม่น้อยกว่า 18 เมตร และยาวต่อเนื่องกันตลอดเชื่อมต่อกับถนนสาธารณะอื่นที่ต้องมีเขตทางกว้างไม่น้อยกว่า 18 เมตร ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 2 วรรคสอง ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) ออกตามความใน พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

 

การที่ผู้อำนวยการสำนักการโยธา ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีคำสั่งอนุญาตให้บริษัท อนันดาฯ ดำเนินการก่อสร้างและดัดแปลงอาคารโครงการแอชตัน อโศก ที่ถนนสุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย สมควรที่ศาลปกครองกลางจะพิพากษาให้เพิกถอนหนังสือรับแจ้งการก่อสร้างอาคารพิพาททุกฉบับโดยให้มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่ออกคำสั่งดังกล่าว เพื่อมิให้คำสั่งดังกล่าวมีผลในระบบกฎหมายต่อไป

 

อย่างไรก็ตามในชั้นนี้เป็นเพียงคำพิพากษาของศาลปกครองกลางเท่านั้น โดยผู้ถูกฟ้องคดียังสามารถอุทธรณ์คำพิพากษาต่อศาลปกครองสูงสุดตามกฎหมายได้ต่อไป

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด