เวลา 13.00 น. วันนี้(17 ก.ย.2563) กลุ่ม “ศูนย์กลางประสานงาน นักศึกษา อาชีวะ ประชาชน ปกป้องสถาบันฯ” หรือ ศอปส. ได้นัดหมายสมาชิกเดินทางไปชุมนมแสดงกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ ที่อาคาร ไทยซัมมิท จ.สมุทรปราการ  โดยมีกลุ่มมวลชนเข้าร่วมกว่า 50 คน 
นายสุเมธ ตระกูลวุ่นหนู แกนนำ ศอปส.ได้อ่านแถลงการณ์ที่เรียกร้องถึง"คณะก้าวหน้า"จากการชุมนุมนักเรียน นักศึกษา และมวลชนของพรรคการเมืองเกิดอย่างต่อเนื่อง แต่ทุกการชุมนุมมีการพาดพิงกระทบกับสถาบันพระมหากษัตริย์รวมอยู่ด้วย โดยเฉพาะการชุมนุมที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 19 ก.ย.นี้นั้น ได้มีการประกาศอย่างชัดเจนว่าจะมีการกล่าวถึงสถาบันพระมหากษัตริย์เพิ่มมากขึ้น
 

                      "ศอปส."บุก "ไทยซัมมิท" อ่านแถลงการณ์ขอ" คณะก้าวหน้า" หยุดหนุนม็อบจาบจ้วงสถาบันฯ

ปัจจุบันทาง"คณะก้าวหน้า" มีนายธนาธร  นายปิยบุตร  และ น.ส.พรรณิการ์ เป็นแกนนำ ได้มีการเผยแพร่แนวคิด จุดยืนสนับสนุนนักเรียน นักศึกษา โดยไม่คำนึงว่า การชุมนุมจะกล่าวพาดพิงกระทบสถาบันอย่างไร บทบาทดังกล่าวแสดงว่า"คณะก้าวหน้า" ซึ่งป็นคนไทยกลับละเลย ขนบธรรมเนียมประเพณีของประเทศไทย ซึ่งถือว่า สถาบันฯ หลอมรวมจิตใจที่เคารพรักของคนไทยทุกหมู่เหล่า การกล่าวพาดพิงกระทบต่อสถาบันฯ นั้นเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้น "คณะก้าวหน้า"ยังสนับสนุนให้การชุมนุมเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

               "ศอปส."บุก "ไทยซัมมิท" อ่านแถลงการณ์ขอ" คณะก้าวหน้า" หยุดหนุนม็อบจาบจ้วงสถาบันฯ
ทาง ศอปส. จึงมีข้อเสนอถึง"คณะก้าวหน้า" ดังนี้
1.การปกป้องของแต่ละประเทศ แม้จะปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยแต่ไม่เหมือนกัน ทุกประเทศจะผสมผสานกับประเพณี วัฒนธรรม ตามภูมิศาสตร์ของประเทศลงไปเสมอ จึงจะนำมาเปรียบเทียบกันมิได้

ดังนั้นถ้าพูดถึงการปกครองแบบประชาธิปไตยตะวันตกแล้ว ประเทศไทยมีความก้าวหน้ามากกว่าทุกประเทศในเอเชีย

2.สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นศูนย์รวมจิตใจ ที่ทำให้คนไทยทุกเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ศาสนา อยู่รวมกันได้มากว่าหลายร้อยปีทำให้คนไทยทุกคนมีกินมีใช้ มีงานทำอย่างเสรี แม้ครอบครัวของผู้บริหาร "คณะก้าวหน้า" ก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณนี้เช่นกัน 
3 ถ้าคณะก้าวหน้า มีความจงรักภักดี รัก เทิด ทูน และมีจิตสำนึกที่ดีต่อสถาบันฯ ควรยุติการสนับสนุนการชุมนุมต่างๆ หรือออกแถลงการณ์ห้ามปรามไม่ให้มีการก้าวล่วงอย่างชัดเจน 
ศอปส. อยากฝากให้คณะก้าวหน้า แจ้งต่อคนที่จะมาชุมนุม 19 ก.ย.2563 ถ้าจะชุมนุม ในเรื่องการบริหารงานของรัฐบาลก็ทำไม่ต้องไม่พาดพิงต่อสถาบันฯ แต่ถ้ายังชุมนุมเกี่ยวกับสถาบันฯ ทาง ศอปส.คงไม่ยอมแน่นอน

            "ศอปส."บุก "ไทยซัมมิท" อ่านแถลงการณ์ขอ" คณะก้าวหน้า" หยุดหนุนม็อบจาบจ้วงสถาบันฯ

                  

 

ทั้งนี้ในวันเดียวกันนี้ ศูนย์กลางประสานงาน นักศึกษา อาชีวะประชาชนปกป้องสถาบัน (ศอปส.) ได้เดินขบวนไปยังหน้าสถานทูตสหรัฐฯประจำประเทศไทย และยื่นหนังสือทวงถามผู้อยู่เบื้องหลังการชุมนุมนักเรียนนักศึกษา

                  "ศอปส."บุก "ไทยซัมมิท" อ่านแถลงการณ์ขอ" คณะก้าวหน้า" หยุดหนุนม็อบจาบจ้วงสถาบันฯ

                   "ศอปส."บุก "ไทยซัมมิท" อ่านแถลงการณ์ขอ" คณะก้าวหน้า" หยุดหนุนม็อบจาบจ้วงสถาบันฯ

                 "ศอปส."บุก "ไทยซัมมิท" อ่านแถลงการณ์ขอ" คณะก้าวหน้า" หยุดหนุนม็อบจาบจ้วงสถาบันฯ