เมื่อวันที่ 10 ส.ค.เวลา 14.00 น.ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานคณะทำงานตรวจสอบอัยการในคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย กรณีคำสั่งไม่ฟ้องคดีอาญาที่อยู่ในความสนใจของประชาชนโดยมีนายวิชา มหาคุณ เป็นประธาน ออกมาระบุการขอความเป็นธรรม เพื่ออำนวยความยุติธรรมวันนี้กลายเป็นเครื่องมือถ่วงคดี จึงเห็นว่าควรมีการแก้ไขกฎหมายในเรื่องนี้ ว่า นายบวรศักดิ์ เป็นประธานอนุกรรมการของนายวิชา ก็ต้องเสนอมายังกรรมการใหญ่ ซึ่งมีนายเข็มชัย ชุติวงศ์ ประธานคณะกรรมการปฏิรูปด้านกระบวนการยุติธรรมรวมอยู่ด้วย เพื่อส่งต่อมายังรัฐบาล รัฐบาลจะได้พิจารณาอย่างจริงจัง หากใครเสนอมาเราก็ส่งคณะกรรมการปฏิรูปด้านกฎหมายที่มีนายบวรศักดิ์ เป็นประธานพิจารณา

เมื่อนายบวรศักดิ์ และนายเข็มชัย  ซึ่งอยู่ในคณะกรรมการชุดใหญ่ของนายวิชา เห็นชอบและกรรมการชุดนายวิชาเห็นชอบก็เชื่อว่ารัฐบาลจะพิจารณาอย่างมีน้ำหนักมาก ตนไม่กล้าบอกว่าเอาตามนั้น เพราะการพิจารณากระบวนการยุติธรรมต้องฟังความเห็นหลายฝ่าย แต่ถือว่ามีน้ำหนักมาก ไม่ใช่เพราะเป็นการโหนกระแส แต่เป็นสิ่งที่คิดกันมานาน ถ้าไม่มีกรณีศึกษาเกิดขึ้นจะกลายเป็นการตีตนไปก่อนไข้ แต่เมื่อมีแล้วก็จะทำให้ขับเคลื่อนง่ายขึ้น