น.ส.แนน บุณย์ธิดา สมชัย ส.ส.อุบลราชธานี พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะประธานอนุกรรมาธิการแผนบูรณาการ 2 ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ยืนยันว่า ตนเองไม่มีส่วนรู้เห็นในกรณีอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลระบุว่ามีอนุกรรมาธิการแผนบูรณาการ 2 เรียกเงินจำนวน 5 ล้านบาท แต่ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมตลอดทั้งวัน แต่เมื่อถึงช่วงที่เป็นปัญหานั้นเสียงในที่ประชุมดังมาก จึงไม่แน่ใจว่า อธิบดีพูดเรื่องถูกเรียกรับเงิน 5 ล้านบาทจริงหรือไม่


 

 "แต่ในฐานะประธานอนุกรรมาธิการฯ จะขอให้ที่ประชุมคณะกรรมาธิการชุดใหญ่ ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเนื่องจากต้องการให้เกิดความโปร่งใส เพราะหากให้อนุกรรมาธิการเป็นคนตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเอง เกรงว่าสังคมจะไม่เชื่อถือ เนื่องจากขณะนี้ภาพลักษณ์ของคณะอนุกรรมาธิการก็ออกมาในเชิงลบแล้ว ส่วนรายละเอียดและข้อเท็จจริง ขอให้รอคณะกรรมาธิการชุดใหญ่เรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาสอบถามรายละเอียด และให้คณะกรรมาธิการชุดใหญ่เป็นผู้ตัดสินใจว่าเรื่องดังกล่าวจะส่งให้นายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯตั้งกรรมการสอบด้วยตนเองหรือไม่ เพราะหากให้คณะกรรมาธิการชุดใหญ่เป็นผู้ตรวจสอบก็จะดูเหมือนว่า ตรวจสอบกันเอง ทั้งนี้ที่พบว่ามีคณะอนุกรรมาธิการอื่นก็มีปัญหาลักษณะคล้ายกันนั้น ตนไม่ขอก้าวล่วง "