นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่าหนังสือของนายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ ที่ขอให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกรณีมี ส.ส. ในชั้นกรรมาธิการพิจารณาร่างกฏหมายงบประมาณปี 2564 เรียกรับผลประโยชน์แลกกับการไม่ตัดงบประมาณว่ายังมาไม่ถึง แต่ได้สั่งให้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรติดตามในเรื่องนี้แล้ว เนื่องจากเรื่องนี้อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำเป็นผู้ที่เปิดเผยข้อมูล และเห็นว่าไม่ควรละเลยในเรื่องนี้ 

ขณะเดียวกันก็ต้องรอรายงานชี้แจงข้อเท็จจริงจากคณะกรรมาธิการชุดดังกล่าวด้วย  ซึ่งนอกเหนือจากที่เป็นข่าวยังไม่มีรายงานมาจากกรรมาธิการ ซึ่งกรรมาธิการชุดนี้ต้องสอบในข้อเท็จจริงและรับผิดชอบเรื่องที่เกิดขึ้น