10 ส.ค.2563 น.ส.แนน บุณย์ธิดา สมชัย ส.ส.อุบลราชธานี พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะประธานอนุกรรมาธิการแผนบูรณาการ 2 ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ยืนยันว่า ตนเองไม่มีส่วนรู้เห็นในกรณีอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลระบุว่ามีอนุกรรมาธิการแผนบูรณาการ 2 เรียกเงินจำนวน 5 ล้านบาท แต่ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมตลอดทั้งวัน เมื่อถึงช่วงที่เป็นปัญหานั้น เสียงในที่ประชุมดังมาก จึงไม่แน่ใจว่า อธิบดีพูดเรื่องถูกเรียกรับเงิน 5 ล้านบาทจริงหรือไม่ แต่ในฐานะประธานอนุกรรมาธิการฯ จะขอให้ที่ประชุมคณะกรรมาธิการชุดใหญ่ ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง เนื่องจากต้องการให้เกิดความโปร่งใส เพราะหากให้อนุกรรมาธิการเป็นคนตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเอง  เกรงว่าสังคมจะไม่เชื่อถือ เนื่องจากขณะนี้ภาพลักษณ์ของคณะอนุกรรมาธิการก็ออกมาในเชิงลบแล้ว   

 

 

 

 

ส่วนรายละเอียดและข้อเท็จจริง ขอให้รอคณะกรรมาธิการชุดใหญ่เรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาสอบถามรายละเอียด และให้คณะกรรมาธิการชุดใหญ่เป็นผู้ตัดสินใจว่าเรื่องดังกล่าวจะส่งให้นายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯตั้งกรรมการสอบด้วยตนเองหรือไม่ เพราะหากให้คณะกรรมาธิการชุดใหญ่เป็นผู้ตรวจสอบ ก็จะดูเหมือนว่า ตรวจสอบกันเอง ทั้งนี้ ที่พบว่ามีคณะอนุกรรมาธิการอื่นก็มีปัญหาลักษณะคล้ายกันนั้น ตนไม่ขอก้าวล่วง