จากกรณีมีรายงานข่าวจากรัฐสภาแจ้งว่าในระหว่างการประชุมอนุกรรมาธิการแผนบูรณาการ 2 ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 เมื่อวันพุธที่ 5 ส.ค.2563 ในวาระพิจารณางบประมาณแผนบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ประกอบด้วย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในส่วนของ 2 กรม คือ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล งบประมาณ 1,276.5 ล้านบาท และ กรมทรัพยากรน้ำ งบประมาณ 3,772.8ล้านบาท งบในส่วนของกระทรวงมหาดไทย กรมโยธาธิการและผังเมือง 13,103.9 ล้านบาท ซึ่งเกิดปัญหาระหว่าง อนุกมธ.กับหัวหน้าส่วนราชการอย่างหนักหน่วง เมื่อ นายศักดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมน้ำบาดาล แฉกลางที่ประชุมว่า มีอนุกรรมาธิการฯบางคนโทรศัพท์ไปเรียกเงิน 5 ล้านบาท แลกกับการผ่านงบประมาณให้

ซึ่งล่าสุด นายศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ ส.ส.อุตรดิตถ์ พรรคเพื่อไทย ในฐานะอนุกมธ.แผนบูรณา การ 2 ได้ออกมาเปิดเผยผ่านสื่อว่า  ตนอยู่ในเหตุการณ์ดังกล่าว โดยอยู่เคียงข้างอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล และได้กล่าวในที่ประชุมด้วยว่า เวลาจะซักถามประเด็นอะไร ต้องให้เกียรติข้าราชการ ไม่ใช่ไล่บี้ ไล่ต้อน เหมือนหมาป่าจะกินลูกแกะ คาดว่าอธิบดีคงอึดอัดมาก ถามว่าส.ส.รายดังกล่าวคือใคร ตนไม่อยากพูด แต่คนเหล่านี้คือหน้าเดิมๆ เป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นมานาน เข้ามาในกมธ.งบทุกปี มีการหากินเป็นล่ำเป็นสัน

 

โดยทั่วไปมีการใช้ 2 วิธีในการดำเนินการที่ต้องใช้คำว่า ‘ตบทรัพย์’ คือ วิธีที่ 1 คือ ล็อบบี้ตั้งแต่ยังไม่ถึงขั้นตอนประชุมโดย เรียกหน่วยงานราชการมาพูดคุย ส่วนใหญ่ข้าราชการทราบประวัติคนเหล่านี้ดี เมื่อไม่คุยด้วย จะไล่บี้ในที่ประชุมจนเหนื่อย วิธีที่ 2 รายใดที่ไม่ได้มีการเรียกคุย จะมีการซักถาม หรือไล่บี้ในที่ประชุม จากนั้น จะมีคนสะกิดข้าราชการไปคุยนอกห้องประชุม เมื่อได้รับข้อตกลงตามที่ต้องการ จึงผ่านงบให้