วันที่ 8 เม.ย. 2563 - ที่ห้องประชุมราชสีห์ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ ตาม พ.ร.บ.สำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ.2497 ครั้งที่ 1/2563 ผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด โดยมีคณะกรรมการสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ อาทิ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เข้าร่วมประชุม

 

"มท.1" สั่งเร่งกวาดล้างแก๊งค์กักตุนสินค้า

 

          พล.อ.อนุพงษ์ กล่าวว่า ขณะนี้รัฐบาลมุ่งลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยใช้มาตรการรณรงค์เว้นระยะห่าง และมาตรการกักตัวอย่างเข้มข้น แต่อีกด้านต้องให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ดำเนินต่อไปอย่างเป็นปกติ สามารถซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคได้ในราคาที่เป็นธรรม ไม่มีการกักตุนสินค้าหรือสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิต ดังนั้นพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งไปต้องทำความเข้าใจกับประชาชนว่าห้ามกักตุนสินค้า หากพบการกระทำความผิดจะมีบทลงโทษ ทั้งนี้ อาจนำกฎหมายฉบับอื่นที่เกี่ยวข้องนำมาบังคับใช้ได้ โดยขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าฯกทม. และพนักงานเจ้าหน้าที่ใช้มาตรการด้านการข่าว สืบหาบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดที่กักตุนสินค้า เพื่อดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

 

"มท.1" สั่งเร่งกวาดล้างแก๊งค์กักตุนสินค้า

 

          "สถานการณ์ปัจจุบันมีบุคคลบางกลุ่ม ถือโอกาสกักตุนโภคภัณฑ์ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันของประชาชน เพื่อให้โภคภัณฑ์ราคาสูงขึ้น จากการขาดแคลนในท้องตลาด จึงมีความจำเป็นต้องบังคับใช้ พ.ร.บ.สำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497 อย่างจริงจัง ซึ่งเมื่อวันที่ 6 เม.ย. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าฯให้มีพระราชกฤษฏีกากำหนดท้องที่เขตสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ.2563 ขึ้นเพื่อกำหนดพื้นที่สำรวจฯ โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 6 เม.ย.แล้ว" พล.อ.อนุพงษ์ ระบุ        

 

"มท.1" สั่งเร่งกวาดล้างแก๊งค์กักตุนสินค้า

 

          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในที่ประชุมได้พิจารณา 4 เรื่อง ประกอบด้วย 1.ร่างคำสั่งคณะกรรมการฯ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497 เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันและปราบปรามการกักตุนโภคภัณฑ์ต่างๆ อันส่งผลให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนในกรุงเทพฯ และจังหวัดอื่นๆ 2.ร่างประกาศคณะกรรมการ เรื่อง "กำหนดระยะเวลาทำการสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ของพนักงานเจ้าหน้าที่" ตาม พ.ร.บ.สำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ.2497 

 

          3.ร่างประกาศคณะกรรมการ เรื่อง "กำหนดพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ และแบบเอกสารในการดำเนินการ" ตามมาตรา 9 แห่ง พ.ร.บ.สำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ.2497 และ 4.ร่างประกาศคณะกรรมการ เรื่อง "กำหนดวิธีการขายโภคภัณฑ์ การยึด และบังคับซื้อโภคภัณฑ์ตามมาตรา 9(4)" แห่งพ.ร.บ.สำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ.2497