6 เมษายน 2563 - บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)  ชี้แจง สืบเนื่องจากที่มีข่าวว่า มีลูกค้าท่านหนึ่งได้เข้ามาใช้บริการใน แม็คโครสาขาสัตหีบเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2563 นั้น โดยบริษัท ได้รับการยื่นยันผลตรวจสอบว่าลูกค้าคนดังกล่าวติดเชื้อ C0VID-19 เพื่อเป็นการป้องกันและคำนึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของลูกและพนักงานเป็นสำคัญ ทางบริษัทฯ ได้ดำนินการดังต่อไปนี้

 

 

 

                             แม็คโคร แจงลูกค้าติดโควิดที่สาขา

 

                1. สาขาทำ Big Cleanig รวมทั้งทำความสะอาดและฆ่าเชื้อทุกบริวณในสาขา ทำการฆ่าเชื้ออุปกรณ์ทุกชนิดตามหลักสุขอนามัยสากลในคืนวันที่ 29 มีนาคม ตามตารางการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 ของสาขา

 

                 2. สาขาทำความสะอาด อบพ่นฆ่าเชื้อด้วยมาตรฐานเดียวกับที่ใช้ในโรงพยาบาล และตามมาตรฐานสาธารณสุขอีกครั้งหนึ่ง ในคืนวันที่ 6 เมษายน เพื่อให้พนักงานและลูกค้าทุกท่าน มั่นใจว่าสาขาปลอดเชื้อและปลอดภัย

 

                 3.ตรวจสอบพนักงานหรือบุคคลที่ทำงานสัมผัสใกล้ชิดกับลูกค้าคนดังกล่าวในวันที่ 29 มีนาคม ส่งไปพบแพทย์เพื่อทำการตรวจคัดกรองและทดสอบการติดเชื้อ COVID-19

 

                4. หากไม่พบการติดเชื้อ บริษัทๆ จะให้พนักงานกลุ่มดังกล่าวหยุดพักงานเป็นเวลา 14 วันเพื่อเฝ้าดูอาการให้มั่นใจว่าทุกคนปลอดภัข และไม่ได้รับเชื้อ

 

             5.เตรียมพนักงานชุดใหม่เข้ามาปฏิบัติงานแทนเพื่อให้บริการลูกค้าอย่างต่อเนื่อง หลังจากการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อเสร็จเรียบร้อย

 

            บริษัทฯ จึงชี้แจงมาเพื่อทราบ และขอให้ลูกค้าทุกท่านมั่นใจว่า เราจะยังคงมาตรการป้องกัน
อย่างเข้มงวด โดยการคัดกรองลูกค้า พนักงานและตัวแทนบริษัทคู่ค้าที่เข้ามาในสาขาอย่างเคร่งครัด โคย
กำหนดให้ทุกคนที่จะเข้าไปในบริเวณพื้นที่ของสาขา จะต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และต้องสวม
หน้ากากอนามัย กำหนดให้มีการทำความสะอาดฆ่าเชื้ออุปกรณ์และสิ่งของที่มักได้รับการสัมผัสจากลูกค้าในทุกชั่วโมง และขอความร่วมมือพนักงานทุกคนต้องสวมหน้ากากตลอดเวลาในขณะปฏิบัติงานในสาขา จึงขอให้ลูกค้าทุกท่านมั่นใจว่า บริษัทจะดำเนินการทุกวิถีทางในการป้องกันการแพร่ระบาดของ ไวรัส C0VID-19 เพื่อสุขอนามัยของลูกค้าพนักงานและสังคมโดยรวม