6 เม.ย.2563-นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. เปิดเผยว่าส่วนกระแสข่าวในสังคมออนไลน์ถึงการออกมาตรการของปลัดกระทรวงมหาดไทยที่อาจมีการตีความว่าจะนำไปสู่การเคอร์ฟิว 24 ชั่วโมงนั้นนายแพทย์ทวีศิลป์ยืนยันว่า
 

 

 

            ขณะนี้ยังไม่มีมาตรการเคอร์ฟิว 24 ชั่วโมง เนื่องจากยังคงในมาตรการ 6 ชั่วโมงอยู่ เพื่อให้ประชาชนได้ดูแลตัวเองและปรับตัว หากทำได้และตัวเลขผู้ป่วยลดลงก็จะไม่มีมาตรการที่เข้มเพิ่มขึ้นแต่หากตัวเลขไม่ลดลงก็อาจจะต้องมีการปรับเพิ่มมาตรการออกไปตามสถานการณ์ โดยยืนยันอีกว่าเจตนา ของเอกสารดังกล่าวของปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อ กำชับไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดฝ่ายปกครองเพื่อแปลงเป็นนโยบายไปสู่การปฏิบัติ และเตรียมการรับมือซึ่งก็ถือว่าใช้คำถูกต้องแล้ว เพียงแต่สื่อ มวลชนนำไปแปลงสารกันเอง เป็นตุเป็นตะขึ้นมาและมองว่าส่งผลกระทบให้เกิดความตระหนกจึงไม่เหมาะสมที่จะแชร์ข้อมูลที่บิดเบือนความจริง ซึ่งถือว่ามีโทษภายใต้การบริหารราชการโดยหากมีอะไรเพิ่มเติมจะถูกมอบหมายให้เป็นผู้มาชี้แจงให้ประชาชนได้รับทราบเอง