31 มี.ค.2563-พระมหาสมเกียรติ ญาณสุทโธ  พร้อมด้วยพระลูกวัดมัชฌันติการาม สวม หน้ากากอนามัย และ สวม Face Shield ในระหว่างออกบิณฑบาต เพื่อป้องกันการติดเชื้อหรือแพร่เชื้อ โควิด-19 ระหว่างการสนทนาและ ให้พรแก่ญาติโยม ที่มาใส่บาตรในตอนเช้า โดยได้ศึกษาการทำ Face Shield จากสื่อโซเชียลมีเดีย ซึ่งต้นทุนการผลิตต่อชิ้นอยู่ในราคาไม่เกิน 20 บาท โดยทำให้พระในวัดได้ใช้เป็นบางส่วน เพื่อป้องกันการติดเชื้อและแพร่เชื้อให้ผู้อื่นต่อไป 

 

             เรื่อง / ภาพ  : ธัชดล ปัญญาพานิชกุล (Tatchadon Panyaphanitkul) NationPhoto 
 

 

 

 

 

ที่พึ่งทางใจ จงรักษาตน ให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญ

 

 

 

 

ที่พึ่งทางใจ จงรักษาตน ให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญ

 

 

 

ที่พึ่งทางใจ จงรักษาตน ให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญ

 

 

 

ที่พึ่งทางใจ จงรักษาตน ให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญ

 

 

 

 

ที่พึ่งทางใจ จงรักษาตน ให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญ

 

 

 

 

ที่พึ่งทางใจ จงรักษาตน ให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญ

 

 

 

ที่พึ่งทางใจ จงรักษาตน ให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญ

 

 

 

ที่พึ่งทางใจ จงรักษาตน ให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญ

 

 

 

ที่พึ่งทางใจ จงรักษาตน ให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญ

 

 

 

ที่พึ่งทางใจ จงรักษาตน ให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญ

 

 

 

ที่พึ่งทางใจ จงรักษาตน ให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญ

 

 

 

ที่พึ่งทางใจ จงรักษาตน ให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญ