คมชัดลึกออนไลน์ 10 เมษายน 2563
คมชัดลึกออนไลน์
การเมือง

ห้าม คนแก่ เด็ก ผู้มีโรคประจำตัว ออกจากบ้าน

25 มีนาคม 2563 - 16:23 น.
พรกฉุกเฉิน,COVID19,โควิด19,ข่าววันนี้
การเมือง

Shares :
เปิดอ่าน 13,648 ครั้ง

ข้อกำหนด พ.ร.ก.ฉุกเฉินห้าม คนแก่ เด็ก ผู้มีโรคประจำตัว ออกจากบ้าน 

          25 มี.ค.2563-จากการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ได้มีการออกข้อกำหนด ตามมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 2548

 

 

 

 

 

 

         ทั้งนี้ ข้อ 8 ได้ระบุว่า มาตรการพึงปฏิบัติสำหรับบุคคลบางประเภท ให้กลุ่มคนที่มีความเสี่ยงสูงต่อ
การติดเชื้อโรคโควิด-19 ได้ง่ายดังต่อไปนี้ อยู่ในเคหสถานหรือบริเวณสถานที่พำนักของตน เพื่อป้องกัน ตนเองจากการติดเชื้อจากสภาพแวดล้อมภายนอก


ติดตามข่าวสาร "คมชัดลีก" ผ่าน Line official
เพิ่มเพื่อน

       1 ผู้สูงอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีขึ้นไป

       2 กลุ่มคนที่มีโรคประจำตัว ได้แก่ โรคไม่ติดต่อเรื้อรังต่าง ๆ เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง โรคในระบบทางเดินหายใจ โรคภูมิแพ้ซึ่งมี ภูมิคุ้มกันต่ำตามธรรมชาติของโรคและด้วยยาที่ใช้รักษา
        3 กลุ่มเด็กเล็กที่มีอายุต่ำกว่าห้าปีลงมา

 

 

 

 

      ทั้งนี้ เว้นแต่บุคคลดังกล่าวมีความจำเป็นเพื่อการพบแพทย์ การรักษาพยาบาล การปฏิบัติหน้ที่แพทย์พยาบาลหรือบุคลากรทางการแพทย์ การปฏิบัติงานหรือการทำธุรกรรมเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์ และสถาบันการเงิน ตู้เอทีเอ็ม การสื่อสารมวลชน โทรคมนาคม และไปรษณีย์การให้บริการขนส่งผู้โดยสาร และขนส่งสินค้า เพื่อการบริโภค อุปโภค การจัดหาและซื้อขายอาหาร การติดต่อด้านคดีกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ พนักงานอัยการหรือศาลตามความจำเป็นหรือการเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามช้อกำหนด ประกาศ หรือ คำสั่งต่างๆ ของทางรายการ หรือมีเหตุจำเป็นอื่นๆ

 

 

 

         

 

       โดยได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งหรือมอบหมาย เว้นแต่จะมีประกาศผ่อนผันหรือกำหนดเงื่อนไข หรือเงื่อนเวลา เป็นประการอื่น5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ