รัฐสภา-25 มีนาคม 2563-นพ.สุกิจ อัตโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร แถลงยืนยันว่าสภาผู้แทนราษฎร ไม่สามารถเลื่อนเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎร ตามที่กำหนดจะต้องเปิดวันที่ 22 พฤษภาคมนี้  เพราะมีบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญกำหนดไว้ให้เปิดสมัยประชุม แต่ไม่มีเนื้อหาใดกำหนดให้เลื่อนการเปิดสมัยประชุมได้ ส่วนเมื่อเปิดประชุมแล้ว ประธานสภาฯ​อาจสั่งให้มีการประชุมภายหลังได้ เพราะตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ กำหนดว่าให้สภาฯ นัดประชุม 19 ระบุว่าให้ประชุมครั้งแรกภายใน 10 วันนับแต่วันเปิดสมัยประชุมสภาฯ ของรัฐสภา

สภาฯ​เสนอ 3 วิธี ประชุมเปิดสมัยช่วงไวรัสโควิด-19 ระบาด

 

               ทั้งนี้ตามอำนาจของประธานสภาฯ สามารถสั่งงดประชุมได้ตามสถานการณ์ อย่างไรก็ตามหากจะนัดประชุมส.ส. เบื้องต้นมีแนวทางที่สำนักงานเลขาธิการสภาน​พิจารณาเบื้องต้น คือ 1. ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ วีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ 2.นัดประชุมตามปกติที่ห้องประชุมสุริยัน ซึ่งสามารถจุคนในห้องได้ประมาณ 1,000 คน และจัดที่นั่งให้มีระยะห่างทางสังคมตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส และ 3.จัดห้องย่อยตามกลุ่มพรรคการเมือง อย่างไรก็ดีวิธีดังกล่าวนั้นยังต้องหารือให้รอบด้านอีกครั้ง ร่วมกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เนื่องจากการประชุมของสภาฯ​มีข้อกำหนดที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญ​ ทั้งการออกเสียง และการร่วมเป็นองค์ประชุม ที่ไม่สามารถงดเว้นได้ 

 

                 "ความเห็นส่วนตัวของผมการประชุมด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้นอาจจะมีความเป็นไปได้น้อย เพราะการประชุมสภาฯ มีเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ ส่วนการจัดที่นั่งแล้วเว้นระยะห่างทางสังคมนั้น ต้องประเมินสถานการณ์อีกครั้ง เพราะการร่วมประชุมของส.ส. ต้องใช้การเดินทางจากต่างจังหวัด มีการเคลื่อนย้ายและทำให้มีคนจำนวนมากเดินทางมายังสภาด้วย ดังนั้นต้องประเมินสถานการณ์อีกครั้ง" นพ.สุกิจ กล่าว 

 

                นพ.สุกิจ กล่าวด้วยว่านายชวน เตรียมใช้อำนาจเพื่อขยายเวลาการประชุมของคณะกรรมาธิการวิสามัญ ตามที่กมธ. ร้องขอ โดยไม่แจ้งให้ที่ประชุมสภาฯ หลังจากพบว่า กมธ.วิสามัญ หลายคณะงดประชุม ทำให้ไม่มีเวลาพิจารณาศึกษาเรื่องให้แล้วเสร็จตามกรอบเวลาที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสภาฯ เบื้องต้นพบว่ามีทั้งสิ้น 13 คณะ  ขณะที่การประชุมกมธ. ซึ่งบางคณะยังประชุมตามดุลยพินิจของประธานกมธ.ฯนั้น ตนเชื่อมั่นว่ากมธ. จะพิจารณาจัดประชุมได้เหมาะสมและเป็นไปตามข้อตกลง คือ เชิญบุคคลภายนอกร่วมประชุมเท่าที่จำเป็น.