สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) - 23 มี.ค. 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 20 มี.ค.ที่ผ่านมา นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ได้ส่งบัญชีและงบแสดงฐานะทางการเงิน รวมทั้งเอกสารเกี่ยวกับการเงินของพรรค เพื่อดำเนินการเรื่องการชำระบัญชีมายังสำนักงานกกต. หลังพรรคอนาคตใหม่ ถูกศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรค กรณีกู้เงิน 191.2 ล้านบาท ขณะนี้เจ้าหน้าที่กกต.เร่งรวบรวมเอกสารเพื่อส่งให้กับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ดำเนินการชำระบัญชีให้เสร็จสิ้น ตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 60 มาตรา 95 โดยจะใช้เวลาชำระบัญชี 180 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากนายทะเบียนพรรคการเมือง และขยายได้อีกไม่เกิน 180 วันหากไม่แล้วเสร็จ

 

          ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า สตง.จะประเมินค่าใช้จ่ายทั้งหมด และเมื่อหักหนี้สิน และค่าใช้จ่าย รวมถึงเงินกู้จำนวน 191.2 ล้านบาท หากยังมีทรัพย์สินเหลืออยู่เท่าใดก็ให้โอนให้แก่องค์กรสาธารณกุศลที่ข้อบังคับพรรคกำหนด โดยอดีตพรรคอนาคตใหม่ได้กำหนดโอนทรัพย์สินให้กับมูลนิธิกระจกเงา

 

          ขณะเดียวกัน สำนักงานกกต. อยู่ระหว่างการพิจารณาว่า เมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิฉัยยุบพรรค โดยมีเหตุผลว่าเงินกู้ 191.2 ล้านบาท เข้าข่ายเป็นการรับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดโดยรู้หรือควรรู้ว่าได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา 72 พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง ดังนั้นจะถือว่าเงินกู้ดังกล่าวจะต้องถูกยึดเข้าเป็นของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองตามมาตรา 78 (6)ของกฎหมายเดียวกันหรือไม่ ซึ่งอาจต้องยื่นฟ้องให้ศาลเป็นผู้วินิจฉัย