13 มีนาคม 2563 นายธวัชชัย ลัดกรูด ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (อุดรธานี) หัวหน้าคณะทำงานตรวจสอบปัญหาที่ดินจังหวัดราชบุรี นายพัฒนะ ศิริมัย ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ราชบุรี  

 

 

พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ที่ดินอำเภอจอมบึง สำนักงานปฎิรูปที่ดินจังหวัดราชบุรี (ส.ป.ก. ราชบุรี) องค์การบริหารส่วนตำบล (อ.บ.ต.) รางบัว กำนัน และผู้ใหญ่บ้านเข้าตรวจสอบพื้นที่บริเวณเขาขยาม หมู่ 14 ต. รางบัว อ. จอมบึง จ. ราชบุรี ซึ่งเป็นที่ดินของนางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ มารดานายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ 

 

น.ส. ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ เดินทางมาตามคำเชิญของศูนย์ป่าไม้ราชบุรีที่ให้เข้าสังเกตการณ์ตรวจสอบตามที่น.ส.ปารีณาทำหนังสือแจ้งต่อกรมป่าไม้ โดยระบุว่า นางสมพรครอบครองที่ดินภ.บ.ท. 5 และตัดไม้ในพื้นที่ แม้ว่าปัจจุบันจะมีการส่งมอบที่ดินบางส่วนให้ชุมชนทำเป็นป่าชุมชนแล้ว แต่ถือว่าเป็นความผิดสำเร็จแล้ว

 

อีกทั้งมีการตัดต้นไม้ไปแล้วหลายไร่ในที่ดินดังกล่าว จึงขอให้ดำเนินการตามกฎหมาย ก่อนหน้านี้กรมป่าไม้ตรวจสอบที่ดินตามการนำชี้ของผู้แทนนางสมพร ซึ่งมอบหมายให้นำเอกสารสิทธิ์ของกรมที่ดินมาแสดงทั้งหมด 77 แปลง เนื้อที่ 3,098 ไร่ 1 งาน 27.3 ตารางวา ประกอบด้วย โฉนดที่ดิน 1 แปลง น.ส.3ก 55 แปลง น.ส.3 จำนวน 14 แปลง และน.ส. 2 จำนวน 7 แปลง 


นายธวัชชัยกล่าวต่อว่า เมื่อนำค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์ของจุดที่นำชี้มาขึ้นรูปแปลงที่ดินแล้ว เบื้องต้นพบว่า มีพื้นที่ประมาณ 3,055 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 98.5 อยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (พ.ศ 2554) ซึ่งรับผิดชอบโดยสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) มีเพียงประมาณ 43 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.5 ที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่า ฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี (พ.ศ. 2527) และเขตป่าไม้ถาวร แปลงหมายเลข 85 (พ.ศ.2512)

 

เมื่อน.ส. ปารีณาร้องเรียนว่า มีที่ดินภ.บ.ท. 5 ด้วยจึงให้มานำชี้ แต่ปรากฏว่า น.ส. ปารีณาไม่สามารถนำชี้ได้ โดยระบุว่า ไม่ทราบว่า เป็นแปลงใด เช่นเดียวกับกำนันและผู้ใหญ่บ้านก็นำชี้ไม่ได้ เมื่อสอบถามทางอบต. รางบัวซึ่งเป็นหน่วยงานรับเสียภาษีภ.บ.ท. 5 ทางเจ้าหน้าที่อบต. ไม่ตอบคำถาม อีกทั้งไม่ร่วมลงนามในหนังสือสรุปผลการตรวจสอบที่ดินของกรมป่าไม้

 

 

ไปเอง"ปารีณา"สังเกตการณ์ตรวจสอบที่ดิน"แม่ธนาธร"

 

 

นายธวัชชัย กล่าวต่อว่า น.ส. ปารีณาไม่เชื่อว่า ที่ดินนางสมพรมีเอกสารสิทธิ์ถูกต้อง จึงได้แจ้งว่า ผู้ครอบครองนำเอกสารสิทธิ์มาแสดง แต่ขณะนี้กรมที่ดินกำลังตรวจสอบว่า เป็นเอกสารจริงและได้มาโดยชอบหรือไม่ เมื่อน.ส. ปารีณายังข้องใจจึงส่งมอบให้ส.ป.ก.ราชบุรีตรวจสอบต่อเนื่องจากที่ดินบริเวณนี้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน


น.ส.ปารีณา กล่าวว่า มาร่วมสังเกตการณ์ทำงานของเจ้าหน้าที่ตามคำเชิญ แต่ไม่สามารถนำชี้ที่ดินภ.บ.ท. 5 ของนางสมพร ได้เพราะไม่ทราบว่า เป็นแปลงใดที่ผ่านมาชาวบ้านมาแจ้งเรื่องการบุกรุกที่ดินซึ่งจะทำป่าชุมชน โดยผู้ครอบครองปลูกมันสำปะหลังประมาณ 1,400 ไร่ ปลูกต้นยูคาลิปตัสประมาณ 100 ไร่ และยังตัดต้นไม้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์อีก 2-3 ไร่ จึงได้พาชาวบ้านไปร้องเรียนต่อร.อ. ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

สำหรับการร่วมสังเกตการณ์ในวันนี้ ต้องการให้กรมป่าไม้ตรวจสอบพื้นที่ให้เกิดความชัดเจนเนื่องจากพบว่า ที่ดินดังกล่าวมีการเข้าใช้ประโยชน์จริง ทั้งปลูกมันสำปะหลัง ต้นยูคาลิปตัส และเลี้ยงวัว ซึ่งไม่เชื่อว่า เอกสารสิทธิ์ที่นางสมพรแสดงออกมาอย่างถูกต้อง ยืนยันว่า ไม่ใช่การเอาคืนทางการเมือง แต่ต้องการให้ดำเนินการเป็นมาตรฐานเดียวกับที่ดินเขาสนฟาร์มของตนเอง