25 กุมภาพันธ์ 2563 นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ ส.ส.นราธิวาส พรรคประชาชาติ อภิปรายถึงการแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้ว่า การที่ภาครัฐเอาตัวเลขความรุนแรงที่ระบุว่า ลดลงเป็นตัวชี้วัดนั้นไม่ถูก สวนทางความรู้สึกชาวบ้านว่าความรุนแรงยังเหมือนเดิม 
 

 

ชาวบ้านในพื้นที่ต่างพูดกันว่าสถานการณ์ยิ่งเงียบ ยิ่งน่ากลัว ไม่ได้ยินดี เพราะรู้ว่าปัญหาข้างล่างยังไม่ได้ถูกแก้ไข การให้กอ.รมน.นำศอ.บต. ไม่มีเวทีให้ภาคประชาสังคมได้ระบาย เพราะตั้งแต่คสช.เข้ามา ส่วนนี้ถูกตัดตอน

 

อย่างไรก็ตาม การละเมิดสิทธิมนุษยชน การไม่ได้รับความเป็นธรม เป็นต้นเหตุของปัญหาสำคัญที่สุด นายกฯ เกี่ยวข้องการแก้ปัญหามานาน ทำไมต้นเหตุนี้ถึงไม่ได้รับการแก้ไข มีแต่การปราบปรามใช้ความรุนแรงอยู่แค่นี้ ล้างสมองเด็ก ถือว่านายกฯปล่อยปละละเลย