วันที่ 21 ก.พ. 63 - ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยในคดีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเพื่อมีคำสั่งยุบพรรคอนาคตใหม่จากการกู้เงินนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรค จำนวน 191.2 ล้านบาท 

      ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัย 4 ประเด็น
   ประเด็นวินิจฉัยที่ 1 ผู้ร้องมีอำนาจร้องหรือไม่ ศาลเห็นว่า พ.ร.ป.พรรคการเมือง มาตรา 92 ประกอบมาตรา 93 ให้อำนาจ กกต.ยื่นคำร้องต่อศาลได้  มติ กกต.ยื่น ศาล รธน. เป็นการดำเนินการโดยชอบด้วย ก.ม.
    ประเด็นวินิจฉัยที่ 2 มีเหตุยุบพรรคตามมาตรา 92 หรือไม่
    พรรคการเมืองสามารถกู้เงินได้หรือไม่ ศาลเห็นว่าการดำเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองต้องอาศัยรายได้ของพรรคการเมือง ซึ่งมาตรา 62 กำหนดไว้  หากพรรคการเมืองนำเงินมาจากส่วนอื่น ก็ถือว่าเป็นเงินที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย  แม้กฎหมายจะไม่ได้เขียนห้ามไว้ชัดเจน แต่ก็ไม่ได้เขียนรับรองให้ทำได้  เงินกู้ถือเป็นรายรับ  พรรคการเมืองถือเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน
    ศาลอธิบายนิยามของคำว่า "บริจาค" ซึ่งหมายรวมถึงประโยชน์อื่นใดด้วย ไม่เฉพาะเงิน

    นิยามคำว่า  "ประโยชน์อื่นใด" หมายถึงการให้บริการ การให้ส่วนลด มีค่าตอบแทน หรือทำให้หนี้ที่พรรคการ
เมืองเป็นหนี้ลดลง หรือหมดสิ้นไป ฉะนั้นการให้กู้โดยไม่คิดดอกเบี้ย หรือคิดดอกเบี้ยต่ำกว่าที่คิดตามปกติทางการค้า จึงเข้าข่าย "ประโยชน์อื่นใด"
    คำว่าบริจาค และประโยชน์อื่นใด จึงมีความหมายเฉพาะตามกฎหมายนี้ และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบ ที่ต้องการให้พรรคการเมืองมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ป้องกันบุคคลหรือกลุ่มบุคคลป้องกันการใช้พรรคกาเรมืองเพื่อหาประโยชน์ส่วนตนหรือใช้ความได้เปรียบทางการเงินครอบงำพรรคการเมือง
        งบการเงินของ อนค.ปี 61 มีรายได้จากทุนประเดิน 1.06 ล้านบาท รายได้เงินบำรุงสมาชิก 8.6 ล้านบาท / รายได้จากการจำหน่ายสินค้า 2.7 ล้านบาท / รายได้จากเงินบริจาค 58.7 ล้านบาท / รายได้อื่น 3 หมื่นบาท / รวมรายได้ 70 กว่าล้าน / ส่วนค่าใช้จ่ายเป็นต้นทุกการจำหน่ายสินค้า 2 ล้านกว่าบาท / ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 61 ล้าน / ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์ 8 ล้าน / รวมค่าใช้จ่าย 70 กว่าล้าน / ค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้ 1 ล้านบาทเศษ / แต่ อนค.กลับทำสัญญากู้เงินถึง 191.2 ล้านบาท (สัญญากู้ 2 ฉบับ) แต่คิดอัตราดอกเบี้ยหรือเบี้ยปรับ ไม่เป็นปกติทางการค้า ถือว่าเข้าข่ายประโยชน์อื่นใด
    การคืนเงินในเดือนเดียวกับที่กู้ถือว่าผิดปกติวิสัย / สัญญากู้ฉบับที่ 2 คิดดอกเบี้ยร้อยละ 2 และรับเงินในวันทำสัญญาเพียง 2 ล้านบาท ทั้งๆ ที่ยังมีหนี้เก่าอยู่ / และยังไม่มีหลักประกันเงินกู้ / ถือว่าผิดปกติวิสัย / รวมเงินกู้ 191.2 ล้านบาท / เงินบริจาคของนายธนาธรอีก 8 ล้านในปี 62 / ถือว่าพรรครับบริจาคเกิน 10 ล้านบาท ตาม พ.ร.ป.พรรคการเมือง มาตรา 66 วรรค 2
     กรรมการบริหารพรรคควรรู้ว่า การเป็นหนี้บุคคลจำนวนมาก ทำให้เจ้าหนี้มีอิทธิพลเหนือพรรค เข้าข่ายธุรกิจการเมือง  การกู้ยืมเงิน เข้าข่ายหลีกเลี่ยงการรับบริจาค ตามหลักเกณฑ์มาตรา 66/ และเข้าข่ายมาตรา 72 คือรับเงินโดยรู้หรือควรรู้ว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
     ศาลรัฐธรรมนูญมีมติ 7:2  อนค.กระทำผิดมาตรา 72 สั่งยุบพรรค ตามมาตรา 92  ตัดสิทธิกรรมการบริหารพรรค 10ปี

มติ 7 : 2ยุบอนาคตใหม่-ตัดสิทธิ์ กก.บห.พรรค คดีกู้เงิน

มติ 7 : 2ยุบอนาคตใหม่-ตัดสิทธิ์ กก.บห.พรรค คดีกู้เงิน

มติ 7 : 2ยุบอนาคตใหม่-ตัดสิทธิ์ กก.บห.พรรค คดีกู้เงิน  

       สำหรับพรรคอนาคตใหม่มีทั้งหมด76 คน 

      เป็น ส.ส. เขต26 คน  บัญชีรายชื่อ 50 คน

     มี 11 คน ที่ เป็น กรรมการบริหาร ณ วันที่ มีการกู้เงิน และตอนนี้ยังมีสมาชิกสภาพเป็นผู้แทนราษฎรอยู่

    1.ปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรค ส.ส.บัญชีรายชื่อ
    2.กุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ รองหัวหน้าพรรค ส.ส.บัญชีรายชื่อ
   3.ชำนาญ จันทร์เรือง ส.ส.บัญชีรายชื่อ
    4.พล.ท.พงศกร รอดชมภู รองหัวหน้าพรรค ส.ส.บัญชีรายชื่อ
   5.พรรณิการ์ วานิช โฆษกพรรค ส.ส.บัญชีรายชื่อ
   6.ไกลก้อง ไวทยการ ส.ส.บัญชีรายชื่อ
   7.นิรามาน สุไลมาน ส.ส.บัญชีรายชื่อ 
   8.เยาวลักษณ์ วงษ์ประภารัตน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ
   9.สุรชัย ศรีสารคาม ส.ส.บัญชีรายชื่อ
  10.เจนวิทย์ ไกรสินธุ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ
  11.จารุวรรณ ศรัณย์เกตุ ส.ส.บัญชีรายชื่อ

   และอีก 4คนที่ไม่ได้เป็น ส.ส.

  12.นิติพัฒน์ แต้มไพโรจน์ เหรัญญิกพรรค
  13 ชัน ภักดีศรี กรรมการบริหารพรรค
 14.สุนทร บุญยอด กรรมการบริหารพรรค
 15.รณวิต หล่อเลิศสุนทร รองหัวหน้าพรรค 
  16. ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรค สิ้นสุดการเป็น ส.ส.

   ข้อมูล ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563

    'อนาคตใหม่'เลื่อนบัญชีรายชื่อ แทน ส.ส.ที่ถูกตัดสิทธิการเมืองไม่ได้ 

    สำหรับกรรมการบริหารพรรคที่ถูกตัดสิทธิทางการเมืองที่เป็น ส.ส.จำนวน 11 คนนั้น ไม่สามารถเลื่อนลำดับ ส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคอนาคตใหม่ ลำดับถัดไปขึ้นมาแทน ส.ส.จำนวน 11 คนที่ถูกตัดสิทธิทางการเมืองได้   เนื่องจากพรรคอนาคตใหม่ถูกยุบไปแล้ว ไม่มีความเป็นพรรคเหลืออยู่แล้ว  บัญชีรายชื่อผู้สมัคร ส.ส. อนาคตใหม่ ก็สิ้นไปด้วย