วันที่ 17 ก.พ. 2563  เว็บไซด์ราชกิจกานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ โดยการทำสัญญากู้ยืมเงิน (Term Loan) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1

ติดตามข่าวสาร "คมชัดลีก" ผ่าน Line official
เพิ่มเพื่อน

 

          ทั้งนี้ กระทรวงการคลัง ได้ดำเนินการกู้เงิน เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562 ที่มีการขยายระยะเวลาเงินกู้ออกไป ภายหลังจากวันสิ้นปีงบประมาณ สำหรับการเบิกจ่ายกันเหลื่อมปี โดยการทำสัญญากู้ยืมเงิน (Term Loan) จากธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทย จำกัน (มหาชน) วงเงินกู้รวม 20,000 ล้านบาท

 

       อายุเงินกู้  1 ปี 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2562 ครบกำหนดชำระต้นเงินกู้ทั้งจำนวน ในวันที่ 24 มิถุนายน  2564  

 

กระทรวงการคลัง กู้ 20,000 ล้าน ชดเชยขาดดุลงบประมาณ

 

        กระทรวงการคลัง กู้ 20,000 ล้าน ชดเชยขาดดุลงบประมาณ