รัฐสภา - 13 กุมภาพันธ์ 2563 -"ชวน" กรีด การเคารพกฎหมายบ้านเมือง ถือว่ามีเกียรติ "ฝ่ายค้านวอล์คเอ้าท์" ก่อนถกงบฯ 63 รอบสอง ย้ำ ตุลาการศาลรธน.ไม่มีสิทธิก้าวก่ายงานสภาฯ หาก "ส.ส." ไม่ยื่นเรื่องให้วินิจฉัย ด้าน "จิรายุ" ขอส.ส.ฝ่ายค้านอย่าลืมบัตรเสียบไว้ หวั่น ถูกมือดี เอาบัตรลงคะแนน โยนความรับผิดชอบฝ่ายรัฐบาล ผ่านงบฯ 63 รองสองเอง


  
               ผู้สื่อข่าวรายงานในการเปิดประชุมสภาฯ นัดพิเศษ เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วงเงิน 3.2 ล้านล้านบาท วาระสองและวาระสาม ตามที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้สภาฯ ดำเนินการ หลังพบกรณีที่มีส.ส.เสียบบัตรแทนกัน ทำให้กระบวนการลงคะแนนนั้นไม่ถูกต้อง และต้องเข้าสู่กระบวนการลงมติใหม่ 

 

               ทั้งนี้ระหว่างรอองค์ประชุมให้ครบถ้วนเพื่อเปิดประชุมวาระดังกล่าว นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ ส.ส.กทม.​พรรคเพื่อไทย กล่าวต่อที่ประชุมว่าขอเตือนว่าส.ส.พรรคฝ่ายค้านอย่าทิ้งบัตรไว้ในช่องเสียบบัตร และขอให้เจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่ในห้องประชุม อย่าให้บัตรสำรองกับบุคคลที่ไม่ใช่เข้าของบัตร เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อื่นใช้บัตรแทนกัน หลังจากที่ฝ่ายค้านออกห้องประชุมไปแล้ว ทั้งนี้ตนสงสัยว่ากรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบฯ 63 เช่น นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ กมธ.ฯ นั่งประจำตำแหน่งทำไม อย่างไรก็ตามฝ่ายค้านจะขออนุญาตออกจากห้องประชุม เพื่อให้ฝ่ายรัฐบาลดำเนินการลงมติได้ อย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบพบว่ามีส.ส.ฝั่งรัฐบาลที่ลงชื่อเป็นองค์ประชุมไม่ถึง200 คน แต่ฝ่ายค้านลงชื่อให้เป็นองค์ประชุมเพื่อเปิดประชุมได้ 

 

              ขณะที่นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน พรรคเพื่อไทย กล่าวกับที่ประชุมเพื่อให้สภาฯ บันทึกไว้ในการประชุมว่าไม่สามารถยอมรับคำบังคับของศาลรัฐธรรมนูญที่สั่งให้สภาฯ นำร่างพ.ร.บ.งบฯ 63 ลงมติใหม่ ทำให้ฝ่ายค้านไม่สามารถยอมรับและเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวได้ 

 

              ทางด้านนายวิรัช  รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) กล่าวว่า ตนขอขอบคุณ นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย ฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาฯ และส.ส.ฝ่ายค้านที่อยู่ร่วมเป็นองค์ประชุม เพื่อให้การพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบฯ ผ่านการพิจารณาไปด้วยดี​

 

 

 

              ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนเข้าวาระ นายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ ฐานะประธานที่ประชุมเปิดโอกาสให้ส.ส.พรรคฝ่ายค้าน แสดงความเห็นต่อคำบังคับของศาลรัฐธรรมนูญ นานกว่า 30 นาที ขณะที่นายชวน แจ้งกับที่ประชุมว่า ประธานศาลรัฐธรรมนูญแจ้งคำวินิจฉัยที่สภาฯ ส่งให้วินิจฉัยความชอบของร่างพ.ร.บ.งบฯ 63 หลังพบกระบวนการตราไม่ถูกต้องเพราะมีส.ส.บางคนที่ไม่อยู่ในห้องประชุม แต่พบการลงคะแนน พร้อมสรุปคำวินิจฉัยตอนหนึ่งด้วยว่า ศาลรัฐธรรมนูญออกคำบังคับให้สภาฯ ลงมติวาระสองและวาระสามให้ถูกต้อง 

 

 

                "ศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้มายุ่งในกิจการของสภาฯ แต่เป็นเรื่องที่สภาฯ ส่งให้ศาลพิจารณา ซึ่งประธานสภาฯ ต้องดำเนินการตามขั้นตอนและไม่มีอำนาจวินิจฉัยเองได้ แม้จะมีความเห็นที่หลากหลาย ผมพร้อมรับผิดชอบหากใช้ดุลยพินิจผิดพลาด และทำผิดรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ผมหารือและสรุปเป็นกระบวนการที่ต้องทำคือ คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญผูกพันทุกองค์กร ส่วนจะชอบหรือไม่ชอบนั้นเป็นความเห็นส่วนตัว สิ่งที่ต้องทำคือ ต้องทำข้อผูกมัด ส่วนจะลงมติทันที หรือเริ่มวาระสอง และวาระสามใหม่ ข้อสรุปคือ เร่ิมนับหนึ่งในกระบวนการพิจารณา ตั้งแต่ชื่อร่าง ถึงมาตราสุดท้ายและข้อสังเกต" นายชวน ชี้แจง 

 

               นายชวน กล่าวด้วยว่าส่วนระยะเวลา 105 วัน ที่รัฐธรรมนูญกำหนดให้สภาฯ ทำให้แล้วเสร็จ ยืนยันว่าสภาฯ ทำได้ครบถ้วน และแล้วเสร็จก่อนเวลาครบกำหนด วันที่ 19 มกราคม โดยสภาฯ พิจารณาแล้วเสร็จ 11 มกราคม ส่วนการพิจารณาวันนี้ (13 กุมภาพันธ์) ที่หลายฝ่ายมองว่าเกินระยะเวลา 105 วัน ซึ่งข้อเท็จจริงเป็นกระบวนการใหม่ที่กิดจากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ 

 

 

             "ผมมั่นใจว่ายึดกฎหมายรัฐธรรมนูญ เป็นหลัก ดังนั้นอย่ากังวลว่าเสียเกียรติ ผมมองว่าการเคารพกฎหมายของบ้านเมืองเป็นความมีเกียรติ ทั้งนี้แต่ละฝ่ายมีอำนาจของตนเอง ไม่อยู่ในฐานะที่ถือว่าปฏิบัติตามตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ โดยไมมีเหตุผล ขณะที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไม่มีสิทธิก้าวก่ายหากไม่ขอเข้าไป ผมขอให้เข้าใจ และเราจะร่วมกันพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบฯ 63 ไปตามวาระต่อไป"  นายชวน กล่าว

 

 

                จากนั้นได้แจ้งต่อที่ประชุมถึงสถานะของส.ส.ที่ย้ายสังกัด นายชวน กล่าวว่า ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ว่า น.ส.กวินนาถ ตาคลี  ส.ส.ชลบุรี และนายจารึก ศรีอ่อน ส.ส.จันทบุรี เป็นส.ส.ของพรรคพลังท้องถิ่นไท, น.ส.ศรีนวล บุญลือ ส.ส.เชียงสใหม่ เป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทยและพ.ต.ท.ฐนภัทร กิตติวงศา ส.ส.จันทบุรี เป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ  และได้เข้าสู่วาระพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบฯ 63 เวลา 10.20 น.