เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 2563 - ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมสภาฯ ส.ส.พรรคฝ่ายค้าน โดย นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน พรรคเพื่อไทย ได้เสนอญัตติด่วนด้วยวาจา เพื่อให้สภาฯ พิจารณาการปฏิบัติตามการกำหนดบังคับในคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ที่ระบุให้สภาฯ ลงมติวาระสองและวาระสาม ในร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ยกเว้นข้อบังคับการประชุมสภาฯ ให้เลื่อนการพิจารณาก่อนการพิจารณาญัตติให้สภาฯ ตั้งคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญเพื่อศึกษาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดการรัฐประหารขึ้นอีกในอนาคต ที่นายปิยบุตร แสงกนกกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่และคณะเสนอ ซึ่งเป็นญัตติที่ค้างพิจารณาและยังรอการพิจารณาต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่ผ่านมา 

 

อ่านข่าวเกี่ยวข้อง

 

 

          โดยการอภิปรายในประเด็นดังกล่าวเป็นไปอย่างกว้างขวาง โดยส.ส.พรรคฝ่ายค้าน อภิปรายไปในทิศทางเดียวกันว่า คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ที่มีคำสั่งให้สภาฯ นำร่างพ.ร.บ.งบฯ 63 ลงมติใหม่ในวาระสองและวาระสามนั้น ถือเป็นการวินิจฉัยและออกคำสั่งเกินกรอบที่กฎหมายกำหนด และส่อขัดต่อหลักการแบ่งแยกอำนาจระหว่างฝ่ายตุลาการและฝ่ายนิติบัญญัติ ดังนั้นในการประชุมสภาฯ​นัดพิเศษ เพื่อพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบฯ​63 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ ฝ่ายค้านยืนยันจะไม่เข้าร่วมประชุม ขณะที่ส.ส.พรรครัฐบาล เห็นตรงข้ามและมองว่าสภาฯ ควรปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ 

 

          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อ ส.ส.ทั้งสองฝ่ายอภิปรายแสดงความเห็นครบถ้วนแล้ว ที่ประชุมได้ลงมติโดยเห็นชอบร่วมกัน ไม่ลงมติว่า ข้อเสนอที่ส.ส.อภิปราย ควรส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา ผ่านนายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ​ที่จะดำเนินการส่งความเห็น.