เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 2563 ทำเนียบรัฐบาล นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวถึงการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล ว่า ในส่วนของกระทรวงทรัพย์ฯ ได้ส่งข้อมูลให้เลขาธิการนายกรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้ว โดยได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปประจำจุดและรอให้ข้อมูลเต็มที่ ซึ่งเราทำงานมา 6 เดือน ได้เห็นว่านายกฯ รองนายกฯ ทำงานในด้านในบ้าง รวมถึงรัฐมนตรีแต่ละท่าน ซึ่งเราจะสนับสนุนข้อมูลเต็มที่ เพื่อไปแก้ต่างข้อมูลที่คาดเคลื่อนจากความเป็นจริง

          เมื่อถามว่า เรื่องที่ดินของ นางสาวปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี พลังประชารัฐ ถูกหยิบยกมาอภิปราย นายวราวุธ กล่าวว่า เชื่อว่ามาตรการในการดำเนินการเรื่องที่ดิน นางสาวปารีณา มีอยู่แล้ว แต่ทุกอย่างต้องเดินไปตามเวลา อาจไม่ถูกใจหรือรวดเร็ว แต่ทุกอย่างยืนยันว่าอยู่ในขั้นตอนการทำงาน ทั้งกรมป่าไม้ กฤษฎีกา ที่กำลังพิจารณาอยู่ ไม่ได้ละเลยหรือละเว้น