คมชัดลึกออนไลน์ 27 กุมภาพันธ์ 2563
คมชัดลึกออนไลน์
การเมือง

โปรดเกล้าฯ พ.ต.หญิง นฤมล ขรก.ในพระองค์ฯ เป็นพลตรีหญิง

29 มกราคม 2563 - 14:38 น.
พลตหญิง,สุทัตตาภักดิ์ บริรักษ์ภูมินทร์,พอหญิง,ราชกิจาฯ,โอนข้าราชการ,ในพระองค์,ข่าววันนี้,พลตหญิง นฤมล
การเมือง

Shares :
เปิดอ่าน 12,097 ครั้ง

ราชกิจจาฯ ประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ "พ.ต.หญิง นฤมล สัมผัส" เป็น พล.ต.หญิง ขณะที่ "พ.ต.หญิง สุทัตตาภักดิ์ บริรักษ์ภูมินทร์" เป็น พ.อ.หญิง


 

 

          เมื่อวันที่ 28 ม.ค.2563 - เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศให้โอนข้าราชการในพระองค์ฝ่ายพลเรือนเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร และพระราชทานยศทหาร ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้โอนข้าราชการในพระองค์ฝ่ายพลเรือนเป็นข้าราชการ ในพระองค์ฝ่ายทหาร และพระราชทานยศทหาร

 

          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการ และการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติ ยศทหาร พุทธศักราช 2479 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้โอนข้าราชการในพระองค์ ฝ่ายพลเรือนเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร และพระราชทานยศทหาร ดังนี้

 

          ดังนี้ พ.ต.หญิง นฤมล สัมผัส ตำแหน่งประจำสำนักพระราชวังพิเศษ ระดับ 10 ดำรงตำแหน่งนายทหารปฏิบัติการประจำสำนักงานผู้บัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พล.ต.) และพระราชทานยศ พล.ต.หญิง แต่งกายทหารบก เหล่าทหารราบ

 

          พ.ต.หญิง สุทัตตาภักดิ์ บริรักษ์ภูมินทร์ ตำแหน่งประจำสำนักพระราชวังพิเศษ ระดับ 9 ดำรงตำแหน่งนายทหารปฏิบัติการ กรมทหารรักษาวังมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พ.อ.พิเศษ) และพระราชทานยศ พ.อ.หญิง แต่งกายทหารบก เหล่าทหารราบ

 

          ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 ม.ค. 2563 ประกาศ ณ วันที่ 22 ม.ค. 2563 เป็นปีที่ 5 ในรัชกาลปัจจุบัน


ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญ บทวิเคราะห์ เจาะลึกแบบ อินไซด์ ฟรี!! เพียงติดตามได้ที่ Line official คมชัดลึก เพียงกดติดตามผ่าน

เพิ่มเพื่อน
5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ