คมชัดลึกออนไลน์ 3 เมษายน 2563
คมชัดลึกออนไลน์
การเมือง

กกต.รับลูกศาลเร่งพิจารณาแก้ข้อบังคับอนาคตใหม่

22 มกราคม 2563 - 00:05 น.
กกต,แก้ข้อบังคับ,อนาคตใหม่,ข่าววันนี้
การเมือง

Shares :
เปิดอ่าน 544 ครั้ง

กกต.เร่งพิจารณาดำเนินการให้ "อนาคตใหม่" ปรับแก้ข้อบังคับพรรค ตามความเห็นศาลรัฐธรรมนูญ


 

 

               22  ม.ค.2563-สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ออกเอกสารชี้แจงกรณีศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์ว่า การกระทำของพรรคอนาคตใหม่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ นายปิยบุตร แสงกนกกุล และคณะกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ ไม่เป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 

 

 


ติดตามข่าวสาร "คมชัดลีก" ผ่าน Line official
เพิ่มเพื่อน

 

 

            โดยศาลรัฐธรรมนูญได้มีความเห็นเกี่ยวกับข้อบังคับของพรรคอนาคตใหม่ พ.ศ. 2561 ข้อ 6 วรรคสอง อาจก่อให้เกิดความแตกแยกระหว่างชนในชาติตามพรป.ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 14 (3) ได้ ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งมีหน้าที่และอำนาจที่จะพิจารณาและมีมติเพิกถอนข้อบังคับนั้นได้ตามมาตรา 17 วรรคสาม เพื่อป้องกันความสับสนขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้น สมควรที่ผู้เกี่ยวข้องจะได้ช่วยกันแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับบัญญัติของรัฐธรรมนูญต่อไป นั้น

 

 

              ทั้งนี้ คณะกรรมการ กกต. ได้มอบหมายให้สำนักงาน กกต. พิจารณาศึกษาคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในส่วนที่เกี่ยวกับข้อบังคับของพรรคอนาคตใหม่ข้างต้น เพื่อเสนอความเห็นต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองและรายงานคณะกรรมการกกต.เพื่อพิจารณาดำเนินการโดยเร็ว


 
 5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ