เมื่อวันที่ 19 ม.ค. 2563 - ที่ด่านพรมแดนบ้านบูเก๊ะตา อ.แว้ง จ.นราธิวาส พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เปิดเผยว่า ประเทศไทยและมาเลเซีย มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันทั้งในด้านการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว โดยรัฐบาลกำลังเร่งพัฒนาด่านพรมแดน ทั้ง 9 แห่ง โดยเฉพาะที่ด่านบ้านบูเก๊ะตา ที่อยู่ระหว่างการเร่งพัฒนาให้เสร็จสมบูรณ์ภายในปี 63 ซึ่งเหลือการเวนคืนที่ดิน เพื่อดำเนินการก่อสร้างอาคารและจัดวางระบบต่างๆ ขณะที่พื้นที่ด่านฝั่งมาเลเซียได้เสร็จสมบูรณ์แล้ว

 

ศอ.บต. เชื่อ ด่านบูเก๊ะตา จุดเปลี่ยนสำคัญฟื้นศก.ชายแดนใต้

 

          ทั้งนี้ หากด่านบูเก๊ะตาแล้วเสร็จจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของพื้นที่ชายแดนใต้ และจะเป็นปัจจัยส่งผลให้เศรษฐกิจของ อ.สุไหงโก-ลก ฟื้นตัวตามไปด้วย เนื่องจากมาเลเซียให้ความสำคัญกับด่านดังกล่าวในการนำเข้า-ส่งออกสินค้าโดยรถบรรทุก และจากด่านนี้ยังสามารถเชื่อมต่อกับเมืองต่างๆ ของมาเลเซียทั้งฝั่งตะวันตกและตะวันออกได้อย่างสะดวก

 

ศอ.บต. เชื่อ ด่านบูเก๊ะตา จุดเปลี่ยนสำคัญฟื้นศก.ชายแดนใต้

 

          พล.ร.ต.สมเกียรติ กล่าวถึงภาพรวมสถานการณ์ความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่า ตัวเลขความถี่ของเหตุรุนแรงลดลงค่อนข้างมาก ต่างจากอดีตที่เกิดเหตุรุนแรงขึ้นทุกวัน เป็นเพราะศักยภาพการทำหน้าที่ของหน่วยงานความมั่นคงที่จำกัดขอบเขตของผู้ก่อเหตุ รวมถึงมิติการพัฒนาส่งผลให้คนรุ่นใหม่ในสถาบันการศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมกับภาครัฐขึ้นมากขึ้นตามลำดับ ทำให้เกิดพื้นที่สันติสุขขนาดเล็กเชื่อมโยงกันหลายแห่ง   
         
 

 

ศอ.บต. เชื่อ ด่านบูเก๊ะตา จุดเปลี่ยนสำคัญฟื้นศก.ชายแดนใต้

 

          เมื่อถามว่าปัจจุบันความรุนแรงลดลงหรือไม่นั้น พล.ร.ต.สมเกียรติ กล่าวว่า สถานการณ์ความรุนแรงลดลง ค่อนข้างมากจากในอดีต ในมิติของจำนวนความถี่และความสูญเสีย แต่แต่ยอมรับเหตุการณ์ความรุนแรงยังคงเกิดขึ้น ซึ่งต้องใช้เวลาบังคับใช้กฎหมาย ยืนยันว่าฝ่ายความมั่นคงมีความตั้งใจในการทำงานอย่างเต็มที่ ส่วนบุคคลหัวรุนแรงสองสัญชาติ ทางการไทยได้ทำการรวบข้อมูลมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะผู้ที่ไม่สามารถติดตามตัวได้ ได้ส่งข้อมูลประสานให้ประเทศเพื่อนบ้าน ช่วยติดตาม.

 

ศอ.บต. เชื่อ ด่านบูเก๊ะตา จุดเปลี่ยนสำคัญฟื้นศก.ชายแดนใต้

 

ศอ.บต. เชื่อ ด่านบูเก๊ะตา จุดเปลี่ยนสำคัญฟื้นศก.ชายแดนใต้