17 ม.ค.2563-ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการเลือกตั้งซ่อม ส.ส. เขต 2 จ.กำแพงเพชร แทน พ.ต.ท.ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ ที่ถูกศาลพัทยาพิพากษาจำคุกคดีล้มการประชุมอาเซียนเมื่อปี 2552 ว่า ทราบว่าคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งซ่อมมายังคณะรัฐมนตรี (ครม.) แล้ว โดยจะต้องมีการเลือกตั้งภายใน 45 วัน ซึ่งการเลือกตั้งซ่อมดังกล่าวรัฐบาลไม่ได้เป็นผู้กำหนดวัน เพียงแต่เป็นผู้ออกคำสั่งพระราชกฤษฎีกาให้ และเมื่อออกแล้ว ทาง กกต.จะไปกำหนดวันเอาเอง 

 

 

 

กกต.ส่ง ร่างพ.ร.ฎ.เลือกตั้งซ่อมกำแพงเพชร ถึงครม.แล้ว

 

                   เมื่อถามถึงกระแสข่าวมีการประกาศแบ่งเขตเลือกตั้งท้องถิ่นแล้ว นายวิษณุ กล่าวว่า เข้าใจว่ายังไม่ยุติ เป็นการกำหนดไว้บางส่วน เตรียมไว้คร่าวๆ เท่านั้นเอง เพราะหลายพื้นที่มีการเปลี่ยนแปลงเขตเลือกตั้งเดิม เนื่องจากจำนวนประชากรและภูมิศาสตร์เปลี่ยนไป ที่สำคัญคือ จำนวนสมาชิกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะ อบจ. อบต. มันจะเปลี่ยนไปจากโครงสร้างเดิม เพราะฉะนั้นเขาก็เริ่มลงมือสำรวจ และเตรียมการเท่านั้น ยังไม่มีการประกาศอะไร แต่ในส่วนของ กกต.ต้องเตรียมของเขาเหมือนกัน ถึงได้ออกระเบียบเกี่ยวกับผู้อำนวยการเลือกตั้ง เพื่อจะรับสมัคร ประชุม หรือซักซ้อม ถ้ามีการกำหนดขึ้นมาจะได้ทำได้เลย ถือเป็นความรอบคอบ และตนได้รับรายงานอยู่ตลอดว่ากรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมตัวแล้ว กรมการปกครองเตรียมสำรวจรายชื่อ สำนักงบประมาณเตรียมงบประมาณไว้สำหรับค่าใช้จ่ายส่วนกลาง

 

                   เมื่อถามว่า มีการเตรียมการถึงขั้นว่าอาจจะมีการจัดเลือกตั้งในเขตปกครองพิเศษก่อน นายวิษณุ กล่าวว่า ไม่มีการพูดและคิดว่าคงไม่ใช่ ทุกที่เตรียมเหมือนกันหมดทั้ง 7 พันกว่าแห่ง  เมื่อถามว่า ต้องใช้งบประมาณเท่าไรในการเลือกตั้งท้องถิ่น นายวิษณุ กล่าวว่า บอกไม่ถูก เพราะงบประมาณในส่วนกลางของรัฐนั้นไม่เท่าไร แต่มันจะมีงบในส่วนของท้องถิ่น ซึ่งเขาให้อยู่แล้ว