รัฐสภา - 9 มกราคม 2563-ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากที่การนับองค์ประชุมก่อนการลงมติร่างมาตรา 14 ของร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ผ่านไปอย่างเฉียดฉิว ทางคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) ประสานไปยังส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลซึ่งอยู่ภายนอกห้องประชุมให้เข้าประชุมเมื่อถูกเรียกให้แสดงตน เพราะการแสดงตนดังกล่าวไม่ได้รับความร่วมมือจากส.ส.พรรคฝ่ายค้าน ทำให้การแสดงตนก่อนการลงมติ ร่างมาตรา 15 รายจ่ายของกระทรวงคมนาคม องค์ประชุมเป็นไปอย่างท่วมท้น คือ 404 เสียง และลงมติผ่านร่างมาตรา 15 ด้วยเสียงข้างมาก 242 เสียง ไม่เห็นชอบ 62 เสียง งดออกเสียง 136 เสียง 

             

 

 

 

วิปรัฐบาลสั่งส.ส.เข้าห้องประชุม กันองค์ประชุมไม่ครบ-สภาฯล่ม

               จากนั้นที่ประชุมได้พิจารณาร่างมาตรา 16 งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและหน่วยงานในกำกับ ซึ่งกมธ.ฯ ปรับลดงบประมาณ เหลือ 4,481 ล้านบาท จากเดิมที่เสนอขอ 4,567 ล้านบาท ทั้งนี้การอภิปรายมาตราดังกล่าวใช้เวลาประมาณ 40 นาที ก่อนที่จะให้ที่ประชุมลงมติ โดยเสียงข้างมาก241 เสียงเห็นชอบตามกมธ.ฯ แก้ไข ไม่เห็นด้วย 66 เสียง งดออกเสียง 136 เสีง ไม่ลงคะแนน 3 เสียง 

 

 

                 ต่อจากนั้นเข้าสู่การอภิปรายร่างมาตรา 17 งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานในกำกับ ซึ่งกมธ.ฯ ปรับลดวงเงิน จากเดิมที่เสนอขอ 12,574 ล้านบาท เป็น 12,471 ล้านบาท โดยมีกมธ.เสียงข้างน้อยที่สงวนความเห็น ซึ่งคนแรกที่อภิปรายคือ นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ กมธ.เสียงข้างน้อยจากพรรคเพื่อไทย ทำให้นายศุภชัย โพธิสุ รองประธานสภาฯ คนที่สอง ฐานะประธานที่ประชุม หยอกล้อขึ้นว่า นายเรืองไกรจะอภิปรายทุกมาตราแบบนี้จะให้บันทึกไว้ในกินเนสบุ๊คส์ ทำให้บรรยากาศในห้องประชุมผ่อนคลาย และเรียกเสียงหัวเราะจากห้องประชุมสภาฯ ได้.