รัฐสภา 12 ธันวาคม 2562 "สภาฯ"​จ่อแปรงบฯ เพิ่ม 3,000 ล้าน ใช้จ่ายเบี้ยประชุม-งานสร้างรัฐสภาใหม่ "เลขาสภาฯ" แจงกมธ.งบฯ63 ไม่ต่อสัญญารอบใหม่ ย้ำต้องเสร็จสิ้นปี 63 พบงานด้านสาธารณูปโภค สัญญายาวเม.ย. 64 ด้าน กมธ.กิจการสภาฯ จ่อเรียกบ.รับจ้าง-ที่ปรึกษา-ผู้คุมงาน แจงปมล่าช้า เพื่อหาทางออก

  

 

 

นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน พรรคเพื่อไทย ฐานะรองประธาน (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  คนที่สิบห้า กล่าวถึงการประชุมกมธ.ซึ่งพิจารณางบประมาณของสำนักงานเลขาธิการสภาฯ ว่า นายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาฯ ได้เข้าชี้แจงต่อกมธ.

 

ทั้งนี้ในการชี้แจงดังกล่าวนายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ ได้เข้าฟังเพื่อสังเกตการณ์การพิจารณาและการชี้แจงในส่วนดังกล่าว โดยไม่มีการแสดงความเห็นหรือเสนอความคิดใด ๆ ต่อที่ประชุม สำหรับการพิจารณาของสำนักงานเลขาธิการสภาฯ ซึ่งปี 2563 เสนอของบประมาณกับ กมธ.ฯ ทั้งสิ้น 6,450 ล้านบาท จากเดิมที่เสนอขอต่อสำนักงบประมาณทั้งสิ้น 1.2 หมื่นล้านบาท

 

โดยส่วนที่สำนักงบประมาณฯ ปรับลดกว่า 5,000 ล้านบาท เป็นส่วนของการก่อสร้างอาคารรัฐสภา ระบบสาธารณูปโภค และระบบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอซีที) และเมื่อเข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุกมธ.ฯ ได้พิจารณาปรับลดวงเงิน 1,000 ล้านบาท  แต่ทางสำนักงานฯ เตรียมแปรญัตติของบประมาณเพิ่มเติม ประมาณ 3,000 ล้านบาท เพื่อใช้ในงานด้านนิติบัญญัติ เช่น เบี้ยประชุม และงานก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ โดยรายละเอียดที่จะแปรญัตติเพิ่มเติมนั้น สำนักงานเลขาฯ จะเสนอให้กมธ. พิจารณาช่วงวันที่ 16 ธันวาคมนี้ 

 

นพ.ชลน่าน กล่าวด้วยว่าตนได้ซักถามต่อประเด็นการขยายสัญญาก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่รอบที่ 4 เพื่อให้บันทึกไว้ในที่ประชุม โดยได้รับแจ้งว่างบประมาณที่ปรับลดจะไม่ส่งผลกระทบต่องานก่อสร้าง เพราะในปี 2562 มีงบประมาณที่เสนอขอแต่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันอยู่กว่า 5,000 ล้านบาท เนื่องจากใช้งบปี 62 ในส่วนงานดังกล่าวไปเพียง 2,000 ล้านบาท จากที่ได้รับงบประมาณไป 5,000 ล้านบาท​ ขณะที่ความคืบหน้างานก่อสร้างนั้นจะเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ ปี2563 ห้องประชุมสุริยันจะพร้อมใช้งาน และสามารถใช้ได้เต็ม 100 เปอร์เซ็นต์ในการเปิดประชุมสมัยต่อไป ช่วงเดือนพฤษภาคม 2563  

 

"เลขาธิการสภาฯ แจ้งด้วยว่าสำหรับระยะเวลาดำเนินงานด้านการก่อสร้างสาธารณูปโภคของรัฐสภาแห่งใหม่ สัญญาจะแล้วเสร็จ ช่วงวันที่ 5 มีนาคม 2564 ซึ่งจะไม่มีผลกระทบต่องานโครงสร้างหลัก ที่ต่อสัญญารอบที่ 4 ตั้งแต่ 16 ธันวาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2563 แน่นอน อย่างไรก็ตามก่อนหน้านั้น บริษัทผู้รับจ้างเคยเสนอขอระยะเวลาก่อสร้างในระยะขยายรอบที่ 4 จนถึงเดือนเมษายน 2564 ทั้งนี้สภาฯ​พิจารณาถึงสิ้นปี 2563" นพ.ชลน่าน กล่าว 


นายภราดร ปริศนานันทกุล ส.ส.อ่างทอง พรรคภูมิใจไทย ฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการ (กมธ.) งบประมาณฯ​63 กล่าวด้วยว่า ที่ประชุมกมธ.ฯ ได้ซักถามต่อการขยายสัญญาก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ รอบที่  4 ระยะเวลา 382 วัน กับเลขาธิการสภาฯ ซึ่งได้รับคำยืนยันว่าการต่อสัญญารอบดังกล่าว จะทำให้การก่อสร้างอาคารรัฐสภาแล้วเสร็จ ภายในสิ้นปี 2563 และไม่มีการขยายสัญญาเพิ่มเติมอีก

 

นอกจากนั้นเลขาธิการสภาฯ​ยังยืนยันด้วยว่าจะเร่งรัดการดำเนินงานให้โครงการแล้วเสร็จ โดยทุ่มงบประมาณที่ได้รับจัดสรรให้กับโครงการก่อสร้าง ทั้งนี้ในการก่อสร้างรัฐสภาแห่งใหม่ ที่ถูกท้วงติงว่าล่าช้านั้น กมธ.กิจการสภาฯ  จะเชิญบริษัทผู้รับจ้าง , ที่ปรึกษา และ ผู้ควบคุมงานก่อสร้างเข้าชี้แจงต่อกมธ.กิจการสภาฯ​ในสัปดาห์หน้า เพื่อหาแนวทางที่เป็นทางออกร่วมกัน