royal coronation
25 มกราคม 2563
การเมือง

ราชกิจจาฯเผยแพร่คำวินิจฉัยศาล รธน.ให้ 'ธนาธร'สิ้นสภาพ ส.ส.

11 ธันวาคม 2562 - 17:37 น.
ราชกิจจาฯเ,เผยแพร่คำวินิจฉัยศาล รธน,ให้ ธนาธรสิ้นสภาพ
Shares :
เปิดอ่าน 450 ครั้ง

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ให้ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ สิ้นสมาชิกภาพ ส.ส. กรณีถือหุ้นสื่อ วี-ลัคมีเดีย

        เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม  62 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ 14/2562 ระหว่าง คณะกรรมการการเลือกตั้งผู้ร้อง และนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้ถูกร้อง

                โดยศาลรัฐธรรมนูญว่า สมาชิกภาพของสมาชิกผู้แทนราษฎร ของนายธนาธร สิ้นสุดลง ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (3) นับตั้งแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา 98 วรรคสอง คือ วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 และให้ถือว่าวันที่ศาลรัฐธรรมนูญอ่านคําวินิจฉัยให้แก่คู่กรณีฟัง(วันที่ 20 พ.ย. 62 ) เป็นวันที่ตําแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรว่างลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 105 วรรคหนึ่ง (2) ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 76 วรรคหนึ่ง ที่บัญญัติให้คําวินิจฉัยของศาลมีผลในวันอ่าน คือ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562

               รายละเอียดคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมญ..ที่นี่

               นอกจากนี้ในวันนี้ (11 ธ.ค.) ที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง ( กกต.) ได้พิจารณาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน พร้อมทั้งความเห็นของนายทะเบียนพรรคการเมือง กรณีพรรคอนาคตใหม่กู้ยืมเงินจากนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ แล้ว
              ที่ประชุม เห็นว่าการที่พรรคอนาคตใหม่กู้ยืมเงินจากนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้า พรรคอนาคตใหม่ เป็นเงินจำนวน ๑๙๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท เป็นการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืน มาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ให้ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณายุบพรรคอนาคตใหม่ตามมาตรา ๙๒ วรรคหนึ่ง (๓) ประกอบมาตรา ๙๓ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐

 

  

5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ