รัฐสภา -  11 ธันวาคม 2562 - "เฉลิมชัย" แจงสภาฯ ก.เกษตรพร้อมรับมติ กก.วัตถุอันตรายปฏิบัติ-ยันไม่มีประโยชน์เบื้องหลัง ไม่แทรกแซงกรมวิชาการเกษตร ซัดไม่มีใครหาประโยชน์บนชีวิตปชช. ไล่ส่งใครคิดไม่ควรเป็นคนไทยต่อไป

   

 

                  ในการประะชุมสภาผู้แทนราษฎร ช่วงกระทู้ถามสด นายชวลิต วิชยสุทธิ์ ส.ส.นครพนม พรรคเพื่อไทย ตั้งถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อกรณีการปฏิบัติงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรณีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการวัตถุอันตราย ซึ่งล่าสุดมีมติเมื่อ 27 พฤศจิกายน  ที่ยกเลิกการห้ามใช้ไกลโฟเซต และเลื่อนการห้ามใช้พาราควอต และ คลอร์ไพริฟอส ไป 6 เดือนจากเดิมที่มีมติห้ามใช้ 1 ธันวาคม ซึ่งถูกตั้งข้อสังเกตว่า การเลื่อนการห้ามใช้ 2 สารพิษเพื่อเอื้อนายทุนที่มีสินค้าคงค้าง และ พบการแทรกแซงการทำงานในหน่วยงานของกระทรวงเกษตรฯ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงขอให้พิจารณาเสนอให้ทบทวนมติกรรมการวัตถุอันตราย เมื่อ 27 พฤศจิกายน 

 

 

 

 

                     โดยนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชี้แจงต่อที่ประชุมยืนยันว่าการทำงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฐานะหน่วยงานปฏิบัติ ต้องทำตามมติคณะกรรมการวัตถุอันตราย เมื่อ 27 พฤศจิกายน  และยึดหลักการทำงานที่คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชน ยืนยันไม่ละเลย อย่างไรก็ตามการใช้สารเคมีที่ระบุว่าเป็นอันตรายตนมองว่าไม่เคยมี แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือ ใช้ผิดประเภท หรือใช้มากเกินไป รวมถึงใช้ไม่ถูกวิธีจนทำให้เป็นปัญหาสะสม

 

               ส่วนการสั่งงานที่ถูกตั้งข้อสังเกตว่าแทรกแซงกรมวิชาการเกษตรประเด็นการหาสารทดแทน ที่น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดูแล นั้นไม่เป็นความจริง แต่การนำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมกรรมการฯ เป็นเพียงการเสนอข้อมูลทางวิชาการฐานะกรรมการวัตถุอันตรายเท่านั้น ขณะที่มติของกรรมการต้องเป็นตามเสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุม ทั้งนี้รายละเอียดต้องให้หน่วยงานชี้แจงข้อเท็จจริงกับประชาชน

 

 

              "ผมเชื่อว่าว่าไม่มีใครใจดำให้ประชาชนเสี่ยงอันตราย  กระบวนการดำเนินงานต้องมีฝ่ายกำกับ ดำเนินงานตามขั้นตอนของกฎหมาย ขณะที่กรรมการวัตถุอันตรายย่อมมีอิสระในการวินิจฉัย ส่วนที่มีข่าวเรื่องผลประโยชน์ผมไม่มี 100 เปอร์เซ็นต์ แม้แต่สตางค์เดียว ดังนั้นขอให้มั่นใจว่า การทำงานของรัฐบาลเป็นไปตามกรอบนโยบาย และภายใต้กฎหมาย หลักการดูแลประชาชนทุกกลุ่ม และผมไม่คิดว่าใครจะใช้สิ่งนี้เก็บเกี่ยวหาประโยชน์บนชีวิตประชาชน หากใครคิดแบบนี้ไม่ควรเป็นคนไทยต่อไป และรัฐบาลทำงานโดยไม่เห็นแก่ประโยชน์กลุ่มทุนใด" นายเฉลิมชัย ชี้แจง.