รัฐสภา - 7 ธันวาคม 2562-นายจุรินทร์​ ลักษณวิศิษฎ์  หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์  กล่าวตอนหนึ่งในงานฝึกอบรมยุวประชาธิปัตย์ ว่า พรรคประชาธิปัตย์ยุคปัจจุบันเดินหน้าด้วยอุดมการณ์และความทันสมัย โดยอุดมการณ์ของพรรค คือ 1.ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา ที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข , 2.อุดมการณ์ที่ทำเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และทำเพื่อประชาชนไทยทุกคน  3.ทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

 

 

 

ย้ำ ส.ส.ต้องเคารพมติวิปฯ หากค้านต้องตัดสินใจทางการเมือง

 

 

                   ทั้งนี้ ที่ตนระบุว่าอุดมการประชาธิปไตยของพรรค คือแบบรัรฐสภา เพราะระบบดังกล่าาวไม่ เหมือนระบบประธานาธิบดี  ที่เลือกมาโดยตรงจากประชาชน อยู่ครบ 4 ปีไม่มียุบสภา, ส.ส. และส.ว. เลือกเข้ามาทำหน้าที่ครบ 6 ปีเต็ม และขึ้นกับประชาชน ไม่ยึดโยงกันเหมือนระบบรัฐสภา ดังนั้น การลงมติในระบบประธานาธิบดี ด้านกฎหมาย หากลงมติแพ้ หรือชนะ ไม่มีผลต่อการยุบสภา แต่ประเทศไทย รัฐบาลอยู่ได้ด้วยเสียงข้างมากในสภาฯ​ เพราะหากเป็นรัฐบาลมีเสียงข้างน้อย จะอยู่ไม่ได้ เมื่อถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจ และต้องออกไปตามกฎหมาย หรือกรณีออกกฎหมาย แต่เสียงแพ้ ต้องยุบสภา หรือลาออก

 

 

 

ย้ำ ส.ส.ต้องเคารพมติวิปฯ หากค้านต้องตัดสินใจทางการเมือง

       

 

           "เสียงสภาฯ มีความสำคัญกับรัฐบาลในระบบรัฐสภาของไทย ต้องมีวิปรัฐบาล เพื่อรวบรวมเสียงในรัฐสภาเพื่อให้คงความเป็นเสียงข้างมาก​ ดังนั้น หากเป็นรัฐบาลผสม ทุกพรรคการเมืองที่ร่วมรัฐบาล มีสิทธิที่จะมีมติพรรค แต่ต้องนำมติพรรคหารือกับที่ประชุมวิปรัฐบาล เพื่อหามติร่วมกัน หากมีมติร่วมกันว่าอย่างไร นำกลับมาสู่ที่ประชุมพรรค หากพรรคไม่เห็นด้วย นำเสนอที่ประชุมวิปรัฐบาล จนจะเห็นสอดคล้อง เพื่อเป็นมติวิป และเมื่อเป็นมติวิปต้องปฏิบัติตามมติวิป ไม่ใช่ปฏิบัติตามเอกเทศของบุคคล หรือพรรค หากคิดว่าทำไม่ได้ ต้องตัดสินใจทางการเมืองอย่างใดอย่างหนึ่ง" นายจุรินทร์ กล่าว 


               

                หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวด้วยว่า การเคารพมติพรรค และเคารพมติวิปรัฐบาล เป็นหัวใจสำคัญของการเมืองในระบอบประชาธิปไตย แบบรัฐสภา ซึ่งพรรคยึดถือ ทั้งนี้พรรคยังมีอุดมการณ์เดินหน้าสู่ความทันสมัย โดยนำกลไก สมาร์ทเดโมเครต ใช้โซเชียลมีเดีย บิ๊กดาต้า เอไอ ประมวลผลในโลกโซเชียล เพื่อมมองการทำงานของพรรค และรายงานหัวหน้าพรรครวมถึงเลขาธิการพรรคทุกวัน เพื่อตัดสินใจทางการบริหารและการเมืองของพรรค ทั้งนี้พรรคต้องเดินไปสู่ความทันสมัยด้านบริหารจัดการ และมีคนรุ่นใหม่มาร่วมกระบวนการมากขึ้น.